Spring naar content

Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 gepubliceerd in Staatscourant

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 is op 5 mei 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit eerste Verzamelbesluit bevat onder andere juridisch-technische reparaties van kleine onvolkomenheden en gaat tegelijk met de Omgevingswet in werking.

Ook voor het onderwerp bodem zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ook hierbij gaat het om reparaties en niet om beleidsmatige wijzigingen. Lees de belangrijkste wijzigingen voor bodem op de website van Bodem+.

(bron: www.bodemplus.nl)http://www.bodemplus.nl