Spring naar content

VerDuS SURF Festival 2021 (25 maart)

In 2021 komt het VerDuS SURF-programma tot een einde. Op 25 maart 2021 wordt dit moment gemarkeerd met een online festival. Er wordt kennis gedeeld uit de 63 VerDuS SURF-projecten (2016-2021) rond grote opgaven in het stedelijke gebied op het terrein van:

  • duurzaamheidstransities
  • economische veerkracht
  • governance & participatie
  • mobiliteit
  • ruimte & wonen

Ook is er aparte aandacht voor de ervaringen met het werken in living labs en voor kennisvragen voor vervolgonderzoek.

Iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio’s.

Informatie / aanmelden

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)