31 mei 2023 en 13 juni 2023 Themabijeenkomsten Grondwater (ministerie IenW en Deltares)

Op 31 mei (Delft) en 13 juni (Zutphen) organiseren het ministerie van IenW en Deltares, in samenwerking met de partijen betrokken bij de Studiegroep Grondwater, twee bijeenkomsten over Grondwater en Water Bodem Sturend.

De Studiegroep Grondwater heeft in haar advies ‘Grondwater is onzichtbaar én onmisbaar’ (Rapport | Rijksoverheid.nl) aangegeven dat de druk op de bescherming en gebruik van het grondwater in negatieve zin enorm is toegenomen. De urgentie om in actie te komen is zowel door het advies van de Studiegroep Grondwater als in de brief van Water en Bodem Sturend aangegeven. Daarover gaat het gesprek in de twee bijeenkomsten.

Veel partijen hebben een rol in het grondwaterbeheer en werken al actief (samen) aan oplossingen. De problemen gezamenlijk aanpakken biedt kansen om de toestand van het grondwater sneller te verbeteren. Belangrijk is dat hier voldoende kennis, gegevens en instrumenten voor beschikbaar zijn. Zo is door Deltares, in opdracht van het ministerie van IenW, de Integrale Grondwaterstudie Nederland (Kennisbank | Details (deltares.nl)) uitgevoerd, waarin op basis van de laatste inzichten en gegevens ruimtelijk wordt aangegeven waar de problemen en mogelijk ook de oplossingen zitten.

In de twee bijeenkomsten worden de resultaten van de Integrale Grondwaterstudie Nederland gedeeld en koppelt men dit aan voorbeelden waar partijen in de regio al actief mee aan de slag zijn. De bijeenkomsten zijn een mogelijke opstap naar blijvende ontmoetingen rond de gezamenlijke inspanningen om de toestand van grondwater te verbeteren.

Goed om te weten: de bijeenkomsten zijn regio specifiek:

  • op 31 mei 2023 is in Delft de bijeenkomst over de problematiek voor Laag Nederland.
  • op 13 juni 2023 is in Zutphen de bijeenkomst over de problematiek voor Hoog Nederland.

Globaal programma (zowel 31 mei (Delft) als 13 juni (Zutphen))

09.30u  Inloop

10:00u Plenaire sessie: grondwater in transitie

Aanbevelingen Studiegroep Grondwater, Integrale Grondwaterstudie Nederland en voorbeelden uit de regio’s

11.45   Parallelsessies per thema* – deel 1

Verdere toelichting Aanbevelingen Studiegroep Grondwater en Integrale Grondwaterstudie Nederland per thema

12:30u  Lunch

13:00u  Parallelsessies per thema* – deel 2

Regionale casuïstiek en brainstorm vervolgstappen / kennisvragen per thema

14:30u Plenaire afsluiting

15.00u  Einde

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via deze link.

(bron: mail Judith van Zuijlen, Sr. Beleidsmedewerker (Afdeling Waterkwaliteit en Waterbeschikbaarheid), ministerie IenW)