RWS WVL: Uitnodiging Kennisdeelbijeenkomst Klimaatadaptatie (regio Oost, 7 december)

Op 7 december vindt er in Zutphen een kennisdeelbijeenkomst Klimaatadaptatie (regio Oost) plaats. Doelgroepen voor deze bijeenkomst zijn het gemeentelijk en waterschapsnetwerk over klimaatadaptatie in de volle breedte, dus ook voor bodemprofessionals (incl. provincies, andere betrokkenen). Dit keer met een specifiek programma met deelnemers uit de Achterhoek en de Veluwe. Uitgenodigde regio’s zijn Achterhoek, Twente, Salland en Veluwe.

De organisatie is in handen van DPRA, Kennisprogramma Klimaatbestendige Stad, STOWA en Rioned. Er zijn verschillende workshops waarvoor je je kunt ingeschreven. In deze flyer lees je meer over de bijeenkomst en het workshopaanbod.

De aanmeldlink voor deze kennisdeelbijeenkomst: https://helder-en-duidelijk.typeform.com/KIDRxKBS-Oost