Ruben Vlaander nieuwe voorzitter ODNL

Ruben Vlaander (42), directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), is door de Algemene Ledenvergadering van OmgevingsdienstNL gekozen als voorzitter voor de komende 4 jaar. Vlaander neemt het voorzitterschap over van Pieter-Jan van Zanten. Van Zanten verruilt zijn functie bij Omgevingsdienst IJsselland voor een baan bij het Kadaster in Apeldoorn. Vlaander is sinds oktober 2019 directeur van ODRA.

OmgevingsdienstNL is de vereniging van de 29 zelfstandige omgevingsdiensten in Nederland. “De omgevingsdiensten zijn voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving een cruciale schakel”, zegt Ruben Vlaander. Omgevingsdiensten verlenen namens gemeenten en provincies vergunningen en zien toe op naleving. “En als het onverhoopt misgaat, treden we op. Dat doen we landelijk met meer dan 5.000 medewerkers.”

Expertise en kennis

Een van de sterke punten van de omgevingsdiensten is de kennis en expertise die de medewerkers in huis hebben. “Onze mensen zijn deskundig en hebben verstand van zaken. Zoals verminderen van het energieverbruik, circulaire economie en duurzaamheid in de breedte. Maar vooral op het terrein van milieuvergunningen, veiligheid en constructies van gebouwen, meten van geluid bij evenementen, emissies uit schoorstenen en verontreinigingen van bodems. Onze medewerkers zijn vakmensen en gesprekspartner van ondernemingen.”

Kenniscentrum

Komende jaren heeft OmgevingsdienstNL ambities om uit te groeien tot het kenniscentrum voor uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (milieu) en advisering, om daarmee nog meer van waarde te kunnen zijn voor de leefomgeving. “We zijn met onze kennis ook relevant voor beleidsmakers en politiek. Bijvoorbeeld als het gaat om de uitvoerbaarheid van beleid en wetgeving. Dat gaan we meer naar buiten brengen. Dat doe ik uiteraard niet alleen. Dat doen we met de 29 directeuren, onze medewerkers en de partners in de veiligheidsketen.”

Versterken VTH-stelsel

De komende tijd ligt voor de omgevingsdiensten een opdracht om het VTH-stelsel (vergunningen, toezicht, handhaving) te versterken. Aanleiding is onder meer het rapport van de commissie Van Aartsen. De commissie heeft tien aanbevelingen gedaan. “We zijn het eens dat in het stelsel verbeteringen nodig zijn. Landelijk werken we daarom intensief samen met de inspectie- en opsporingsdiensten, het ministerie van I&W en de koepels van gemeenten (VNG) en provincies (IPO) om de aanbevelingen om te zetten in afspraken.”

Ruben Vlaander

In eerdere functies werkte Ruben Vlaander voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat. Hij heeft ruime ervaring in de politieke en bestuurlijke omgeving van Den Haag. Vlaander werkt 6 jaar bij Omgevingsdienst Regio Arnhem. Eerst als afdelingshoofd en sinds oktober 2019 als directeur.    

Foto: Ivo Hutten