RIO’s verbindende schakel bij implementatie Omgevingswet

De zeven Gelderse omgevingsdiensten zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet die 1 januari 2024 van kracht wordt. Een proces waarbij ze onder meer ondersteuning krijgen van de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s).

Voor de regio Gelderland zijn dat er drie: Tom Veldhuis (omgevingsdienst Rivierenland), Saskia van Aggelen (omgevingsdiensten Noord-Veluwe, Veluwe IJssel, De Vallei) en Klaas van Haaften (omgevingsdiensten regio Arnhem, regio Nijmegen en Achterhoek).

Verbindende schakel

De RIO’s bouwen en onderhouden ieder hun eigen regionaal netwerk. Daarnaast zijn zij de verbindende schakel tussen alle partijen in hun regio die werken aan de invoering van de Omgevingswet en delen hun expertise in de vorm van kennis, sessies en workshops. Zij informeren actief over actuele en voor de regio relevante proces- en tijdspaden, over kansen voor interbestuurlijke samenwerking en over landelijk en regionaal nieuws.

Verschuiving in rollen

De invoering van de Omgevingswet is een traject van een lange adem. Hoe dichterbij de ingangsdatum komt, hoe meer je bij omgevingsdiensten verschuivingen ziet in rollen en verantwoordelijkheden. “In het begin had je bijvoorbeeld te maken met projectleiders Omgevingswet die in de volle breedte betrokken waren,” vertelt Saskia. “Nu ga je veel meer de samenwerking aan met mensen die het straks ook echt gaan doen en verantwoordelijk zijn voor specifieke taken.” Omdat de RIO’s bij zo veel partijen om tafel zitten, hebben ze veel kennis over de Omgevingswet. Saskia: “Vraagstukken voor omgevingsdiensten zien we aankomen omdat we bijvoorbeeld ook met partijen als de VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet om tafel zitten.”

Kennis delen

In de komende maanden is het aan de omgevingsdiensten om de puntjes op de i te zetten. Saskia: “De tijd wordt krapper om zaken gedaan te krijgen en te zorgen dat je klaar bent voor de start. Omgevingsdiensten zijn afhankelijk van de gemeenten en de ene gemeente is verder met de voorbereidingen dan de ander. Maar het is wel de tijd om scherper het gesprek aan te gaan en duidelijk af te spreken wanneer je wat van elkaar nodig hebt.” Klaas tipt: “Je kunt ook werk wegnemen bij de gemeenten door als omgevingsdienst zelf de coördinatie in handen te nemen. En deel ook vooral kennis met elkaar!” Tom heeft er alle vertrouwen in dat partijen er op 1 januari klaar voor zijn. “Het gaat lukken! Natuurlijk zullen er aanloopproblemen optreden, maar daar moet je niet bang voor zijn.”

V.l.n.r: Klaas van Haaften, Saskia van Aggelen en Tom Veldhuis.