Podcast serie 'Omgevingsgesprekken'

Inspiratie en gedachten over mogelijke oplossingen met een andere kijk op zaken komen aan bod tijdens de Omgevingsgesprekken. Hier laat ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ visionairs, pioniers, denkers en doeners aan het woord. En biedt het programma een platform aan mensen met een visie, met een uitgesproken mening. Welke oplossingen zien zij voor de maatschappelijke opgaven in onze leefomgeving? En wat kan de Omgevingswet daarbij mogelijk maken?

Deze podcasts worden mogelijk gemaakt door het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. Je vindt de podcast serie (en nog veel meer podcasts die de Omgevingswet raken) via deze link.

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)