Online bijeenkomst Platform Bodembeheer - aandacht voor 'nieuwe' stoffen (22 februari, 13-14.30 uur)

Op donderdag 22 februari a.s. organiseert het Platform Bodembeheer van 13.00 – 14.30 uur een online-bijeenkomst (via Teams). Daarin maakt de Bodemkundige Vereniging Nederland bekend welke bodem is uitgeroepen tot ‘bodem van het jaar’. Na deze feestelijke opening van de bijeenkomst staat de ontwikkeling van bodemkwaliteit centraal.

Meer over deze online bijeenkomst en het aanmelden lees je hier.

(bron: www.expertisebodemenondergrond.nl)