Inspiratiebijeenkomst Bodem voor Gelderse gemeenten (online, 15 september, 9-10.30 uur)

De provincie Gelderland ondersteunt boeren bij de overgang naar een duurzame toekomst waarbij een goed verdienmodel mogelijk is. In de kadernota “Toekomst voor de Gelderse boer” schetst de provincie de aspecten waar ze als provincie op willen inzetten en hoe ze dat gaan doen.

Met medewerkers van gemeenten gaat de provincie hierover graag met enige regelmaat in gesprek via MS-teams.

De inspiratiebijeenkomst van 15 september van 9.00 – 10.30 uur heeft als thema bodem.

Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende aspecten van het thema bodem aan de orde komen:

  • Rol van bodem (door Ineke Nusselder)
  • Regelgeving bij het toepassen van bodemverbeterend materiaal in de landbouw (door Paul Oude Boerrigter)
  • Bodem en water sturend in ruimtelijke plannen buitengebied (door Theo Fonville)

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de postbus Agrifood@gelderland.nl. Enkele dagen voor de bijeenkomst wordt dan een MS Teams link toegestuurd.

Meer informatie

Bekijk de website: Agrifood (gelderland.nl)

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief: agrifood@gelderland.nl

U kunt ons ook volgen via het LinkedIn-account Agrifood – Toekomst voor de Gelderse boer

(bron: Provincie Gelderland)