Informatiebijeenkomst 'Aziatische Duizendknopen en grondverzet' (20 januari, 13 -15 uur, online)

Het GOO organiseert op donderdag 20 januari 2022 van 13.00 – 15.00 uur een bijeenkomst over Aziatische Duizendknopen en grondverzet. Wij nodigen je van harte uit om deze online bijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers bodem en ondergrond van de Gelderse gemeenten en omgevingsdiensten. En daarnaast voor iedereen die in zijn of haar werk met het Besluit bodemkwaliteit te maken heeft (VTH-ers van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen).

Achtergrond, beleid en handvatten

Aziatische Duizendknopen zijn sterk in opmars in Nederland. Het zijn exotische woekerplanten die veel economische schade veroorzaken, voornamelijk door verhoogde beheerkosten. De monoculturen die ontstaan vormen ook een bedreiging voor biodiversiteit. Aziatische Duizendknopen verspreiden zich door menselijk handelen, waarbij grondverzet (met achtergebleven wortelresten) een hele belangrijke verspreider is. Omdat er geen adequate bestrijdingsmethode bekend is, is het van groot belang om verspreiding te voorkomen.  In de bijeenkomst gaan we in op de achtergrond van duizendknopen, beleid (wat moet er eigenlijk) en handvatten om in de praktijk verspreiding te voorkomen.

Programma informatiebijeenkomst ‘Aziatische Duizendknopen en grondverzet’

Opening door Johan Cronau (coördinator natuur en faunabeheer van Provincie Gelderland)

Presentaties

Joyce Penninkhof (Stichting Probos, Kennisnetwerk Invasieve Exoten)

Joyce vertelt over het herkennen van soorten, de aanwezigheid van Duizendknopen in Nederland en de schadelijke effecten ervan.

Jelle Faber (Aequator Groen & Ruimte)

Jelle gaat in op het handelsverbod en het  landelijke en regionale beleid om de invasie van Aziatische Duizendknopen en andere  exoten tegen te gaan en verdere verspreiding te beperken.

Luuk de Vetten (Geofoxx milieu)

Luuk bespreekt de mogelijkheden om in de praktijk bij de voorbereiding en de uitvoering van werken verspreiding te voorkomen en hoe je bepaalt of Duizendknopen in de grond of bagger aanwezig zijn.

Na de presentaties gaan we met elkaar in discussie hoe het bodembeleid kan bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van Duizendknopen.

Aanmelden

Wil jij ook deelnemen aan de online informatiebijeenkomst  ‘Aziatische Duizendknopen en grondverzet’ op donderdag 20 januari 2022  (13.00 uur tot 15.00 uur)? Meld je dan aan via GOO@gelderland.nl (onder vermelding van je naam, organisatie en ‘Informatiebijeenkomst  Aziatische Duizendknopen en grondverzet’).

Vragen? Stel ze dan graag aan Peter van Mullekom, trekker van het thema ‘Bodem uitvoering en beleid’ binnen het GOO, via peter.vanmullekom@stantec.nl