Informatie inwerkingtreding Omgevingswet naar Eerste Kamer

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft informatie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet aan de Eerste Kamer gestuurd. Dit had hij toegezegd in het debat van 21 en 28 juni 2022.

In de brief aan de Eerste Kamer staat informatie over de opzet van de toegezegde enquête bij bevoegd gezagen, de uitkomsten van de eerste fase van het Indringend Ketentesten, een quickscan van Deloitte over beheersmaatregelen rondom de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de actuele maandrapportages van de aansluitingen op het DSO. Daarnaast wordt kort ingegaan op de vraag van de Eerste Kamer over integriteit.

Meer informatie

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)