Heroriëntatie I-GO in 2021

In 2021 gaat het project I-GO verder in een nieuwe vorm. Momenteel is het team bezig met een heroriëntatie van I-GO. Afgelopen jaar is hier met de informatiemanagers, VTH-managers en directies van alle Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten over gesproken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt I-GO het beheer van een basispakket aan bestaande producten. 

Data-analyse
Binnenkort verschijnt er een programmaplan voor een ‘nieuw’ programma. Dit programma heeft als werktitel ‘data-analyse’. Hieraan wordt gewerkt door een tijdelijk multidisciplinair team.

Intensief traject
Het heroriëntatietraject is een intensief traject. Robert van Rheenen: “Het kost tijd en energie om inhoudelijk bij elkaar te komen. Wel is het belangrijk om hier de tijd voor te nemen. Alleen dan kun je een goed proces neerzetten. Tijdens het traject willen we iedereen goed aangehaakt houden. Daarom blijven we gebruikers van I-GO, en iedereen die aangehaakt is bij het heroriëntatietraject, dan ook informeren over de voortgang en de ingeslagen weg.”

  • Project: I-GO

    De samenwerkende omgevingsdiensten uit Gelderland en Overijssel bouwen gezamenlijk aan één centrale informatievoorziening via het project I-GO.