GOO Nieuwsbrief oktober 2022

In deze GOO nieuwsbrief lees je onder meer een terugblik op de online vragensessie ‘80% versie Voorbeeldregels bodem Omgevingsplan’ en op de werksessie over de vernieuwing van het ontgrondingenbeleid van provincie Gelderland. Natuurlijk ook een terugblik op de GOO Platformdag van 6 oktober. Ook vind je een update van de werkgroep ‘Data en Informatie’ (in het kader van de warme overdracht) en een terugblik op de ‘snelkookpansessies’ die hebben plaatsgevonden in vijf regio’s met als doel om een aan bodem gerelateerd vraagstuk verder te brengen. En nog veel meer om te lezen, te luisteren en te bekijken!