GOO kennisspecial 'Ontwerp-regels drinkwaterreserveringsgebieden (ASV)’ (woensdag 17 november 2021, 10.00 – 12.00 uur)

Op woensdag 17 november (10-12 uur) organiseert het GOO in samenwerking met provincie Gelderland een online informatiebijeenkomst over de aanwijzing en de ontwerp-regels voor de nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden. In dit overzicht zie je welke gemeenten in Gelderland hiermee te maken krijgen.

De provinciale ontwerp-regels zijn onlangs bekend gemaakt. Inspraak is mogelijk tot eind november. De stukken die ter visie liggen en meer informatie, vind je op www.gelderland.nl/drinkwater.

In de bijeenkomst worden de keuze van de gebieden en de ontwerp-regels toegelicht, en voeren we gesprek over de consequenties van de regels voor gebruiksfuncties boven en onder de grond. We verkennen hoe de ontwerp-regels uitwerken voor:

  • afvoer van regenwater,
  • bepaalde bedrijfsactiviteiten,
  • bodemenergie en geothermie,
  • zonneparken en windmolens,
  • grondverzet.

De bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ruimtelijke ordening, energietransitie, bodem en water.

Programma

  • Proces en keuze van de gebieden, door Marja Gijsen van Provincie Gelderland.
  • Hoe gaat de bescherming van de gebieden geregeld worden, door Suzanne Buil van Provincie Gelderland.
  • Ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden en informatie

Wil jij ook deelnemen aan de online informatiebijeenkomst ‘Ontwerp-regels drinkwaterreserverings- gebieden’ op 17 november? Meld je dan aan met een mail aan GOO@gelderland.nl (onder vermelding van je naam, organisatie en ‘informatiebijeenkomst Drinkwaterreserveringsgebieden’).

Je ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst een mailbericht met de MS Teams link.
Voor vragen kun je contact opnemen met Annelies de Graaf, coördinator van het Gelders Ondergrond Overleg, via annelies.degraaf@buro38.nl of tel. 06 42 98 06 76.