GOO special ‘Nieuwe inzichten bodemtoezicht' (16 mei, 13.00 - 16.30 uur, Provinciehuis Arnhem)

Op dinsdag 16 mei 2023 organiseert het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) een kennisbijeenkomst over nieuwe inzichten voor efficiënt en effectief bodemtoezicht van de toekomst.

Hoezo nieuwe inzichten?  
Landelijke ontwikkelingen leiden tot veranderingen in het toezicht op graven, saneren en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen. Gemeenten worden onder de Omgevingswet bevoegd gezag voor saneren van de bovengrond en graven in verontreinigde bodem. Gemeenten worden verplicht om de VTH-taken voor bodem bij de omgevingsdiensten te beleggen. Het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel werkt aan effectiever toezicht, onder andere door verbetering van de informatiepositie van toezichthouders.

Het Programma Versterking Kwalibo-stelsel van het Ministerie van IenW richt zich onder meer op beter en meer risico-gestuurd toezicht op het Kwalibo-stelsel. Daarnaast wordt in de praktijk geëxperimenteerd met innovatieve oplossingen, die soms net buiten de gebaande paden gaan, maar heel effectief zijn voor het verbeteren van het bodemtoezicht. Een recent onderzoek naar het ketentoezicht in Gelderland voor bodem heeft meerdere aanbevelingen voor verbetering van de werkwijze opgeleverd.
Naast al deze ontwikkelingen speelt het gegeven dat de middelen, en dus de capaciteit, voor bodemtoezicht beperkt zijn. In deze bijeenkomst maak je kennis met nieuwe ideeën en inzichten voor efficiënt en effectief bodemtoezicht van de toekomst.

Voor wie?
De kennisspecial is bedoeld voor bodemtoezichthouders, beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de toezichtstrategie voor bodem en hun opdrachtgevers en managers, werkzaam binnen de Gelderse gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen of bij Provincie Gelderland.

Daarnaast is er gelegenheid voor omgevingsdiensten buiten Gelderland om met één persoon per omgevingsdienst deel te nemen aan de kennisspecial.

Programma
In deze special zijn de volgende bijdragen gepland:

  • Sander Corton (OD Regio Arnhem) toont voorbeelden uit de Gelderse toezichtspraktijk.
  • Gwen van de Bilt (ILenT) presenteert de opzet en uitkomsten van risicosturingsanalyses voor een aantal ketens in het bodembeheer en bespreekt de toepassingsmogelijkheden met ons.
  • Herbert Dekkers (OD IJmond) deelt zijn visie op organisatie toezicht door omgevingsdiensten. Samen met Jaap Wijnker (Stantec) vertelt hij over een pilot waarin OD IJmond samenwerkt met marktpartijen voor beter bodemtoezicht en een efficiënter werkproces voor alle betrokken partijen.
  • Priscilla van Hal en Nick van Doormaal (Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten) nemen ons mee in de uitkomsten van het onderzoek naar het ketentoezicht voor bodem in Gelderland en de verbeteringen die hierin mogelijk zijn.

Aan de hand van deze bijdragen gaan we met elkaar in gesprek. Welke keuzes en accenten vinden we van belang voor de inrichting van het bodemtoezicht in Gelderland onder de Omgevingswet? De uitkomsten van het gesprek worden meegegeven aan de Werkgroep Bodemtoezicht die vanuit het GOO opgestart gaat worden.

Na afloop van de bijeenkomst kunnen we nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmelden
Wil jij ook deelnemen aan deze special op dinsdag 16 mei, meld je dan aan met een mail aan GOO@gelderland.nl (onder vermelding van je naam, organisatie en ‘Special bodemtoezicht’).

Vragen
Heb je vragen? Neem dan graag contact op met Annelies de Graaf, coördinator van het GOO, via annelies.degraaf@buro38.nl of tel. 06 – 4298 0676. Of met Peter van Mullekom, thematrekker van het GOO, via peter.vanmullekom@stantec.com of tel. 06 – 2274 9082