Bijeenkomst actualiteiten en GOO-activiteiten (dinsdag 5 april, aanvang 14 uur, Het Koelhuis in Zutphen)

Op dinsdag 5 april 2022 organiseert het GOO een actualiteitenbijeenkomst in Het Koelhuis in Zutphen. De bijeenkomst start om 14 uur en we sluiten om 16.30 uur af met een netwerkborrel. We kijken er naar uit om tijdens een afwisselend en informatief programma weer ‘live’ met elkaar in gesprek te gaan!

Programma

13.45 uur              Inloop

14.00 uur              Actualiteiten en GOO-activiteiten – presentaties en pitches

  • Sneak preview voorbeeldregels bodem voor omgevingsplan door de werkgroep Voorbeeldregels;
  • Rijksfinanciering bodemtaken en SPUK-regeling 2022;
  • Nieuws uit de werkgroepen ‘Complexe gevallen’ en ‘Data en informatie’;
  • Oproep voor deelname aan een bodemkwaliteitskaart voor gemeentelijke wegbermen;
  • Aanbod werkgroep Ontplofbare Oorlogsresten: gezamenlijk opstellen risicokaart;
  • Verkenning gemeentelijke regels voor de Japanse Duizendknoop;
  • Stand van zaken advies voor beleid voor asbestdruppelzones;
  • Stand van zaken onderzoek effecten Lozen van huishoudelijk afvalwater op de bodem via IBA’s (systemen voor individuele afvalwater behandeling).

15.30 uur              Pauze

15.45 uur              Kennistafels

Schuif aan bij de kennistafels om meer te weten te komen over deze onderwerpen, of om te bespreken of (verdere) gezamenlijke actie vanuit het GOO wenselijk is.

16.30 uur              Netwerkborrel

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Aanmelden (tot en met 30 maart)

Wil je er ook bij zijn op dinsdagmiddag 5 april? Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar GOO@gelderland.nl (graag onder vermelding van je naam, organisatie en ‘GOO actualiteitenbijeenkomst’). Aanmelden kan tot en met woensdag 30 maart.

Meer informatie over de locatie en de bereikbaarheid: www.hetkoelhuis.nl