Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

De maatregelen die Nederland treft om het coronavirus in te dammen, treffen ook de Gelderse Omgevingsdiensten. Zo vragen we onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te werken om een eventuele verspreiding van het corona-virus te voorkomen. We volgen de RIVM adviezen en de maatregelen die het Kabinet heeft afgekondigd nauw gezet. Deze nieuwe werkwijze kan gevolgen hebben voor uw contacten met ons. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat zijn de gevolgen voor lopende vergunningaanvragen?

Alle werkzaamheden rondom vergunningverlening lopen zoveel mogelijk door.

Wat zijn de gevolgen voor onze toezicht- en handhavingstaken?

Wij blijven deze taken zo veel mogelijk vervullen. Wel is het zo dat onze medewerkers de RIVM-richtlijnen in acht nemen. Dat betekent onder andere: op afstand blijven, geen hand geven, handen vaak wassen.

Verder is met onze toezichthouders afgesproken dat zij eerst contact opnemen met de onderneming alvorens een afspraak te maken voor een bezoek aan de bedrijfslocatie. In dat gesprek wordt gevraagd of de contactpersoon gezondheidsklachten heeft, zoals koorts, verkoudheids- of hoestklachten. Zo ja, dan gaan onze mensen niet op pad. Zo nee, dan wordt een afspraak gemaakt voor (regulier) toezicht.

Dus als er geen risico op verspreiding is, gaat het toezicht gewoon door. Onze mensen zullen maatwerk toepassen bij ondernemers en niet het onmogelijke verlangen. Uiteraard mag de veiligheid of gezondheid van de omgeving niet in gevaar komen.

Bereikbaarheid

De Gelderse Omgevingsdiensten zijn goed bereikbaar via telefoon en e-mail, klachten kunnen gemeld worden en de piketdienst is actief, maar bezoeken aan locaties worden alleen gepland in overleg met de ondernemer.

Samengevat:

  • het werk gaat zoveel mogelijk door
  • medewerkers werken vanuit huis
  • locatiebezoek toezichthouders in overleg
  • klachten kunnen gemeld worden
  • piketdienst is actief
  • interne- en externe overleggen beperkt
  • hygiënemaatregelen in acht nemen

Mail voor meer informatie of bij vragen: communicatie@gelderseomgevingsdiensten.nl