Bodemgezondheid - de bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen

Openbare raadpleging van EU richtlijn Bodemgezondheid en feedback geven van 1 augustus 2022 tot en met 24 oktober (middernacht, plaatselijke tijd Brussel): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Bodemgezondheid-de-bodems-in-de-EU-beschermen-duurzaam-beheren-en-herstellen_nl

(bron: www.ec.europa.eu/info/index_nl)