Bestuurlijke bijeenkomst Bodem (2 oktober 2023, 14-16 uur, Provinciehuis Arnhem)

Op maandag 2 oktober 2023 organiseert het GOO een bestuurlijke bijeenkomst over bodem in het Provinciehuis in Arnhem. De bijeenkomst is speciaal voor Gelderse bestuurders met bodem, water of ruimtelijke ordening in hun portefeuille.

De leden van de stuurgroep van het Gelders Ondergrond Overleg – Joost van Oostrum (burgemeester gemeente Berkelland), Paul Hofman (wethouder gemeente Rheden) en Ans Mol (gedeputeerde provincie Gelderland) – gaan in deze bijeenkomst graag met de deelnemende bestuurders in gesprek over het belang van bodem, water en ondergrond bij maatschappelijke opgaven.

Programma
Na het welkom en een introductie door Joost van Oostrum, gaan de deelnemende bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen en omgevingsdiensten met elkaar in gesprek om elkaar te inspireren vanuit de eigen praktijk en om uitdagingen te bespreken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Water en Bodem Sturend: Waarom is dit urgent in Gelderland? En hoe wordt hieraan gewerkt door Gelderse regio’s?
  • Door Wim Timmermans, senior onderzoeker stedelijke klimaatadaptatie bij Wageningen Environmental Research.
 • Beleidsontwikkelingen voor bodem en ondergrond op Europees, landelijk en provinciaal niveau.
  • Door Paul Oude Boerrigter, coördinator Bodem en Ondergrond bij provincie Gelderland.
 • De kennissamenwerking voor bodem en ondergrond en kansen voor de toekomst.
  • Door Gerd de Kruif van het GOO.

Een panel deelt praktijkvoorbeelden en de visie op de aanpak en de kennis die nodig is om bodem en water sturend te maken bij ruimtelijke ontwikkelingen én om bodem en ondergrond in te zetten voor maatschappelijke opgaven. Het panel bestaat uit:

 • Ingrid Lambregts, wethouder gemeente Doetinchem
 • Erik den Hertog, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe
 • Wim Timmermans, senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research
 • Henk-Jan Baakman, directeur Omgevingsdienst De Vallei en voorzitter Directeurenoverleg Gelderse Omgevingsdiensten
 • Ans Mol, gedeputeerde provincie Gelderland (lid Stuurgroep GOO)
 • Paul Hofman, wethouder gemeente Rheden (lid Stuurgroep GOO)
 • Joost van Oostrum, burgemeester gemeente Berkelland (lid Stuurgroep GOO)

Aanmelden
Bestuurders kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar GOO@gelderland.nl.