Bestaand gemeentelijk beleid onder de Omgevingswet

De Omgevingswet introduceert de omgevingsvisie en programma’s als gemeentelijke beleidsdocumenten. Op de website van IPLO lees je een beschrijving van de gevolgen van de Omgevingswet voor bestaand beleid voor de fysieke leefomgeving.

(bron: www.iplo.nl)