Nieuwsbrief Aan de slag met de Omgevingswet

In de laatste nieuwsbrief van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ onder meer aandacht voor de Implementatiedag op 27 september, de werkplaats ‘Grip op omgevingsplan’ en de podcast ‘Een groene revolutie op de daken’.

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)