Aan de slag met de Omgevingswet: nieuwsbrief Implementatie (9 juni 2022)

De Eerste Kamer heeft besloten om vooralsnog geen datum vast te stellen voor het debat over het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. In plaats daarvan is op 21 juni 2022 een mondeling overleg gepland met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over dit onderwerp.

Hierover lees je in de nieuwsbrief (van 9 juni 2022) van Aan de slag met de Omgevingswet. Ook in deze nieuwsbrief: webinars ‘Omgevingswet in beeld, juni en juli 2022’, nieuwe factsheets en de bijeenkomstenagenda voor de komende maanden.

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)