9 juni BRO'tje: domein Grondwatergebruik

Vanaf 1 juli kan iedereen met het domein Grondwatergebruik aan de slag. Onder dit domein vallen de gegevens van de grondwateronttrekkingen: van drinkwateronttrekkingen tot beregeningsputten en bronbemaling. En ook de open en gesloten bodemenergiesystemen. Meer weten en aanmelden voor het BRO’tje op 9 juni (9-10 uur)? Klik dan op deze link.

(bron: www.basisregistratieondergrond.nl)