Spring naar content

20 april: GOO kennisspecial 'Zonneweides en bodem'

De laatste tijd lezen en horen we er veel over: de effecten van zonneparken op de bodem. Kamervragen, een uitzending van Nieuwsuur en vragen bij de vele initiatieven voor nieuwe zonneparken, ook in Gelderland. Het is een goed moment om met elkaar in gesprek te gaan over de effecten van zonneparken op de bodem. Daarom organiseert het GOO op 20 april tussen 13 en 15 uur de online kennisspecial ‘Zonneweides en bodem’. Ben jij er ook bij?

Er is veel kennis en ervaring om te delen

Tijdens deze kennisspecial word je bijgepraat over de laatste inzichten en ontwikkelingen over zonneparken en de effecten op de bodem. Uiteraard is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Er is al veel kennis en ervaring beschikbaar om met elkaar te delen. Samen weten we meer! Ook al is er niet op elke vraag een eenduidig antwoord te geven. Uit recent onderzoek van de WUR komt ook naar voren dat er een gebrek aan empirische studies naar de effecten van zonneparken op de bodem is. Maar uit een inventarisatie bij 25 zonneparken zijn wel lessen geformuleerd voor toekomstige zonneparken. Als ze er toch komen, hoe kun je dan de belangen van bodem zo goed mogelijk meenemen? Daarover praten je graag bij op 20 april! We gaan daarbij ook in op biodiversiteit in brede zin.

De informatie uit de kennisspecial kun je meenemen in je dagelijkse werk, bijvoorbeeld bij het beoordelen van vergunningaanvragen, in gesprekken met ontwikkelaars of bij het opstellen/aanscherpen van beleid voor zonneparken. Laat je dus vooral inspireren tijdens deze special!

Programma

Het programma van de kennisspecial is gevarieerd. Een ‘ronde tafel’ gesprek met interessante gasten (van onder meer de WUR) is de leidraad. Er worden meerdere casussen besproken. Je kunt het gesprek aan tafel overigens mede vorm geven. Heb je nu al een vraag over het thema? Vermeld deze vraag dan graag bij je aanmelding voor de kennisspecial. Ons streven is zoveel mogelijk vragen tijdens de special te beantwoorden!

In de special verkennen we samen welke parameters toegevoegd moeten worden aan het protocol biodiversiteit voor zonneparken. We halen ook graag concrete (kennis) vragen vanuit de praktijk op. Bijvoorbeeld over de effecten van een oost -west opstelling op de bodem. Mogelijk kunnen vragen hierover gebundeld worden en kan er financiering voor worden gezocht. Als er behoefte aan is, kunnen we dit met deelnemers van het GOO verder oppakken (verkenning welke subsidie we hiervoor mogelijk kunnen aanvragen).

Aanmelden

Wil jij ook bij de kennisspecial ‘Zonneweides en bodem’ aanwezig zijn? Meld je dan aan via GOO@gelderland.nl (en als je al vragen hebt, vermeld deze dan in de mail!). Het volledige programma volgt snel!

Dit thema raakt veel verschillende disciplines. Ook vergunningverleners, beleidsmakers energie, medewerkers RO, ecologen, collega’s werkzaam binnen de energietransitie zijn van harte uitgenodigd.
Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten en zich te laten inspireren!