De Omgevingswet: 1 wet en 1 loket

Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. De wet brengt verschillende overheidsorganisaties samen en heeft tot doel om processen rondom ruimtelijk ordening, milieu en de fysieke leefomgeving te stroomlijnen. Dit maakt het eenvoudiger om bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen en te verlenen.

Meer ruimte voor eigen keuzes en ideeën 

Met de Omgevingswet is er meer ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen. In het nieuwe Omgevingsloket komt alle digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samen. Sinds 1 januari 2024 geldt dus: 1 wet en 1 loket. 

1 wet  

Met de Omgevingswet combineren we in Nederland 26 wetten voor onze fysieke leefomgeving tot 1 landelijke wet. Het gaat om regels over milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw.  

1 loket 

Sinds 1 januari 2024 vindt u met 1 klik alle informatie en regels over uw fysieke leefomgeving. Heeft u plannen om iets aan de ruimte in uw omgeving aan te passen? Via het Omgevingsloket weet u snel wat er op een bepaalde plek wel of niet kan en welke regels er gelden. Zo weet u of uw plan een kans van slagen heeft. Met de vergunningscheck ziet u meteen of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Als dat zo is, regelt u dit ook direct in het Omgevingsloket. Ook als er meerdere overheidsorganisaties bij betrokken zijn. Wel zo gemakkelijk. Als u meerdere vergunningen nodig heeft, kunt u ervoor kiezen deze afzonderlijk aan te vragen of in één keer. Als u ze tegelijk aanvraagt, is een van de overheidsorganisaties voor u het aanspreekpunt voor alle vergunningaanvragen. 

Samen met onze partners (gemeenten, waterschappen, provincie en veiligheidsregio’s) bereiden de Gelderse Omgevingsdiensten zich voor op de komst van het vernieuwde Omgevingsloket. Benieuwd naar wat de Omgevingswet voor u betekent? Bekijk de informatie op de website van de omgevingsdienst van uw regio of uw eigen gemeente.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Of wijzigen de werkzaamheden bij uw bedrijf? Dan heeft u misschien een vergunning nodig...

Milieuverplichtingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u...

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er...

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen.