Transcriptie animatievideo ‘Gelderse Omgevingsdiensten’

Dit zijn de zeven Gelderse Omgevingsdiensten.

Hun doel: samen werken aan een veilige duurzame en gezonde leefomgeving voor bedrijven en burgers. Daarvoor bundelen ze de krachten en werken ze samen.

Omgevingsdiensten hebben als kerntaken: vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld bedrijven en burgers controleren op het naleven van bouw- en milieuregels. Ook geven ze advies op het gebied van milieu.

Dit alles doen de Gelderse Omgevingsdiensten in opdracht van gemeenten en provincie.
Zij bepalen het beleid en omgevingsdiensten voeren het uit.

Belangrijke thema’s waar de Gelderse Omgevingsdiensten hard aan werken zijn onder andere: asbest, energie, milieucriminaliteit en risicovolle ondernemingen.
Ook heeft iedere Omgevingsdienst een eigen specialisme.

Zo leveren de diensten gezamenlijk optimale kwaliteit, snelheid en goed advies aan bedrijven en burgers.
Omgevingsdiensten werken intensief samen met externe partijen. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsregio, politie, openbaar ministerie, waterschappen en brandweer.

De Gelderse Omgevingsdiensten. Voor een veilige, duurzame en gezonde werk- en leefomgeving.

<< Terug naar de pagina ‘Over ons’