Videoserie 'De Toepassing': XRF Onderzoek

‘De Toepassing’ is een reeks tien minuten durende video’s van SIKB. In de serie wordt het wat, wanneer en waarom van een aantal protocollen, richtlijnen en innovatieve technieken voor het werken in de bodem en ondergrond belicht. 

Een nieuwe aflevering toont de wijze waarop met fluorescence spectrometer’ (XRF) in het veld direct de gehalten aan metalen in de bodem worden gemeten. Dit bodemonderzoek is vooral gericht op de locaties die in potentie door diffuus lood risicovol zijn: speelplaatsen, tuinen en moestuinen. Het bodemonderzoek moet uitsluitsel geven of die verontreiniging kan leiden tot gezondheidsrisico’s van spelende kinderen, bewoners en gebruikers. De aflevering is hier te zien.

Eerder verschenen in deze reeks:

De Toepassing – Hans Huisman over micromorfologisch onderzoek

De Toepassing – IBC werken

Gerelateerd

Hoogleraar Noëlle Aarts: ‘Fingerspitzengefühl vereist voor omgevingsdialoog’

Medewerkers van omgevingsdiensten zijn vaak betrokken bij een omgevingsdialoog, wijkoverleg, bewonersbijeenkomsten en voorlichtingsavonden. Bestuurders zetten graag de omgevingsdialoog in.