Provincie Gelderland: 'Klei-in-zand-methode in beeld'

Bodem met meer dan 8% kleideeltjes is vruchtbaar én beter bestand tegen langdurige droogte. Bovendien houdt de bodem extra organische stof vast door binding aan kleideeltjes, waardoor er meer CO2 in de bodem wordt vastgelegd. Om deze redenen kan klei die vrijkomt uit bijvoorbeeld de aanleg van natuur, wegen en woningen uitstekend gebruikt worden in de landbouw. Hoe dit wordt aangepakt, kun je zien in de video over de ‘klei-in-zand’ methode, die door provincie Gelderland en Rijkswaterstaat is gemaakt.

Op 9 juni 2022 organiseerde het GOO samen met provincie Gelderland de kennisspecial ‘Vitaliseren zandige landbouwgronden met behulp van klei’. De opname, de presentaties en de Q&A van deze special vind je hier.

Informatie over LIFE CO2SAND
(bron: www.gelderland.nl)