GOO special ‘Ondergrond Inzicht – deel 2’ (dinsdag 31 januari, 9.30 - 12 uur, provinciehuis Gelderland)

We nodigen jullie van harte uit voor de (fysieke) GOO special ‘Ondergrond Inzicht – deel 2’ op dinsdagochtend 31 januari, van 9.30 tot 12 uur, in het provinciehuis in Arnhem.

Achtergrond

Op 10 februari 2021 organiseerde het GOO een kennisspecial Ondergrond Inzicht. Aan de hand van voorbeelden van gemeente Culemborg en gemeente Nijmegen kregen we zicht op mogelijkheden om informatie over kenmerken van de ondergrond op de (digitale en papieren) kaart te zetten. Ook de ervaringen met (het stimuleren van) het gebruik van die kaarten bij verschillende gemeentelijke opgaven werden gedeeld.

Programma GOO special 31 januari

Op 31 januari 2023 pakken we deze draad weer op. In de special worden twee voorbeelden uit Gelderland en Overijssel toegelicht, waarbij de ondergrond is gevisualiseerd:

  • bodem- en grondwaterverontreiniging in het centrum van Doetinchem;
  • de rol van de bodem en ondergrond bij maatschappelijk opgaven in Zwolle, met focus op klimaatadaptatie.

Bij het eerste gebied, het centrumgebied van Doetinchem, is in een pilot van Provincie Gelderland de beschikbare informatie het uitgangspunt geweest. Bij de pilot van gemeente Zwolle is vanuit de maatschappelijke opgaven bepaald welke informatie over de ondergrond op de kaart kan worden gezet, om bodem en ondergrond daarbij op een goede manier bij de opgaven te betrekken.

Ook de leerpunten uit pilots en de tools die zijn ontwikkeld in het landelijke programma Ondergrond Inzicht (onderdeel van het Uitvoeringsprogramma bij het voormalige Convenant Bodem en Ondergrond) worden tijdens de special belicht.

Aan de hand van de inzichten uit deze pilots gaan we met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen voor het visualiseren van de ondergrond.

Aanmelden

Wil je aan de special deelnemen? Meld je dan aan via GOO@gelderland.nl (onder vermelding van naam, organisatie en ‘Special Ondergrond Inzicht’).

Vragen?

Stel ze aan Annelies de Graaf, coördinator van het GOO, via  annelies.degraaf@buro38.nl.