GOO Platformdag - 6 oktober 2022 - Arnhem

Graag nodigen wij alle GOO leden van harte uit voor de GOO Platformdag op donderdag 6 oktober. De Platformdag vindt plaats in Arnhem. We hebben een informatief en inspirerend programma samengesteld. Ben je er ook bij op 6 oktober?

Programma Platformdag

Vanaf 9.30 uur ben je van harte welkom in het Stadhuis (de Burgerzaal) van gemeente Arnhem. Koffie, thee en een versnapering staan voor je klaar. Om 10.00 uur starten we met het plenaire deel van de Platformdag, die geopend wordt door Marco van der Wel, wethouder van gemeente Arnhem. Het programma is:

Casus: problemen bij toepassing immobilisaat
Omgevingsdienst Regio Arnhem illustreert aan de hand van een praktijkvoorbeeld wat er mis kan gaan bij toepassingen van immobilisaat.

Toepassing van secundaire (IBC-)bouwstoffen in een duurzame circulaire economie, past dit?
Klaas van der Veen, RUD Drenthe, borduurt verder op de casus van de ODRA, en deelt aan de hand van ervaringen uit Drenthe en zijn visie op de vraag of het toepassen van secundaire (IBC-)bouwstoffen past in de circulaire economie.

Voormalige stortplaatsen
De GOO werkgroep ‘Complexe gevallen’ heeft begin juni 2022 de notitie ‘Risico’s en risicolocaties bij overdracht bevoegd gezag taak voor de voormalige stortplaatsen’ met een bijbehorende checklist binnen het GOO gedeeld. Met het verzoek aan alle gemeenten en omgevingsdiensten om hiermee aan de slag te gaan en de uitkomsten te delen. Beide documenten vind je hier. De werkgroep deelt de eerste uitkomsten van de
inventarisaties door gemeenten en omgevingsdiensten.

Europese Bodem Programma en implementatie Soil Deal for Europe
Saskia Keesstra, senior onderzoeker Bodem, Water en Landgebruik bij de WUR, doet momenteel onderzoek in het kader van het Europese Bodem Programma en de implementatie van de Soil Deal for Europe. Zij neemt ons mee in haar visie op de manier waarop wij in de toekomst keuzes kunnen maken. Zodat wij de bodem en ondergrond op een duurzame manier inrichten en gebruiken en de ecosysteemdiensten van de bodem niet langer in gevaar brengen. En die positief bijdragen aan grote vraagstukken zoals energietransitie, biodiversiteit en het stikstofprobleem.

Wetenschap en bestuur en uitvoering in gesprek
Jan van der Meer, Gedeputeerde Provincie Gelderland en lid van de stuurgroep GOO, Marco van der Wel, Klaas van der Veen en Saskia Keesstra gaan het gesprek aan over de verbinding tussen wetenschap, bestuur en praktijk. Is er een grote kloof tussen de visionaire ideeën van de wetenschappers, en de belangenafwegingen die bestuurders dagelijks maken? En bereiken geluiden uit de uitvoeringspraktijk wel voldoende de bestuurlijke tafels? Is meer verbinding gewenst, en zo ja, hoe leggen we die verbinding? Welke rol kunnen de bodemprofessionals daarin spelen?

Rond 12.15 uur ronden we het ochtendprogramma af en staat er voor iedereen een heerlijke lunch klaar.

Om 13.15 uur wandelen we naar Museum Arnhem. De middag (vanaf 13.45 uur) brengen we door in Museum Arnhem. Daar krijgen we een toelichting op de bouw van het nieuwe gedeelte van het museum en met name op de bodemtechnische aspecten ervan. Erg interessant! Er is natuurlijk ook ruimte om de mooie exposities te bekijken.

Om 16.00 uur sluiten we de platformdag af met een drankje en een hapje in het museum.

Aanmelden

Wij kijken uit naar de GOO Platformdag! We hopen jou op 6 oktober in het Stadhuis van gemeente Arnhem te mogen ontvangen. Aanmelden voor de GOO Platformdag gaat via dit aanmeldformulier.

Vragen

Heb je vragen over de GOO Platformdag? Stel ze graag aan Peter Bouter (peter.bouter@arnhem.nl) of
Petra Polman-Drogtrop (petra.polman@arnhem.nl).

Graag tot 6 oktober!