GOO nieuwsbrief juni 2023

In deze GOO nieuwsbrief kun je onder meer een terugblik lezen op de kennisspecials ‘Gelderse Handreiking Milieubelastende Activiteiten bodem bij bedrijven’ en ‘Nieuwe inzichten bodemtoezicht’. Ook in deze nieuwsbrief: het nieuwe meerjarenprogramma van het GOO en een update vanuit de GOO werkgroepen die zich bezighouden met de overdracht van bodemtaken met het oog op de komst van de Omgevingswet.

GOO kennisspecial ‘Water en Bodem Sturend’ (27 juni)
Je kunt je nog aanmelden voor de GOO kennisspecial ‘Water en Bodem Sturend’ op dinsdag 27 juni (10-11.30 uur, online). Meer informatie en aanmelden via deze link.

Veel leesplezier!