Gereed: 90% versie voorbeeldregels bodem in het Omgevingsplan

Onder de vlag van het GOO is een werkgroep van bodemcollega’s eerder dit jaar aan de slag gegaan met het formuleren van voorbeeldregels bodem in het Omgevingsplan. Dat resulteerde in een ‘80% versie van voorbeeldregels‘ en een toelichting die in juni 2022 beschikbaar waren.

Op 12 september 2022 is een (online) vragensessie over deze voorbeeldregels geweest. Tijdens die sessie, maar ook rondom die sessie, zijn er verschillende vragen gesteld en is op onderdelen om een nadere toelichting gevraagd. De werkgroep is daarmee aan de slag gegaan en heeft de vragen en aandachtspunten secuur doorgenomen.

Inmiddels zijn – mede op basis hiervan – een ‘90% versie van de voorbeeldregels’ en een toelichting gereed.

Natuurlijk zijn we nooit helemaal klaar en zullen er nieuwe vragen en inzichten zijn. Begin 2023 organiseert het GOO weer een online vragensessie.

Vragen? Stel ze aan Gerd de Kruif (gerddekruif@gmail.com)