1 februari 2022: Kamerbrief over inwerkingtreding Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk met 6 maanden uitgesteld. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat dinsdag 1 februari 2022 in een brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meegedeeld.

(bron: www.rijksoverheid.nl)

Gerelateerd

Wat is effect van plannen nieuwe kabinet op omgevingsdiensten?

Wat is effect van plannen nieuwe kabinet op omgevingsdiensten? Wat is er al bekend over de plannen die invloed hebben het werk van omgevingsdiensten?

Pilot ODRA: meer voorbereiding nodig onder Omgevingswet

Als de Omgevingswet van kracht is, zal de toezichthouder meer tijd moeten steken in het voorbereiden van het toezicht. Dat is een van de conclusies uit de pilot “Toezicht onder Omgevingswet”. Voor deze pilot is geoefend met een complex metaalbedrijf.