Monumenten

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan wordt dan extra getoetst door deskundigen. De omgevingsdienst kan u hierbij advies geven.

Monument verbouwen

Bezit u een pand met monumentale status en wilt u dit verbouwen? De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Maar de verschillen tussen monumenten zijn groot, geen monument is hetzelfde. Daarom is het verbouwen van een monument maatwerk. Voor advies kunt u contact opnemen met de omgevingsdienst van uw regio.

Advies bij verbouwing van een monument

De adviseurs van uw omgevingsdienst kunnen u helpen met uitzoeken aan welke regels uw verbouwing moet voldoen en hoe u de monumentale waarden behoudt. Ook zijn er misschien subsidies beschikbaar. U vindt hier meer informatie over op de website van uw gemeente.

Ook kunt u advies krijgen bij de stappen die u moet nemen bij de aanvraag van een vergunning. Maak hiervoor een afspraak met een van de adviseurs van de omgevingsdienst van uw regio.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding...

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u...

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er...

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen.