Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem.  Ze staan opgenomen in verschillende plekken, zoals Besluit activiteiten leefomgeving of een omgevingsplan. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Waar moet u aan voldoen?

Alle regels en voorschriften waar u mee te maken heeft staan in het Besluit activiteiten leefomgeving onder de Omgevingswet. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen, een melding moet doen of informatie moet aanleveren.  

Omgevingsloket

In het Omgevingsloket kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Via dit loket kunt u: 

  • controleren of een vergunning of melding nodig is;
  • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen;
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Ook kunt u in het Omgevingsloket bepalen onder welk type milieubelastende activiteiten de activiteiten binnen uw bedrijf vallen. Onder de Omgevingswet bestaan de volgende situaties: 

  • Zorgplicht: Er zijn geen regels direct aangewezen voor de milieubelastende activiteiten. U hoeft geen informatie aan te leveren of melding te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Wel geldt een algemene zorgplicht. 
  • Informatieplicht: Er zijn regels direct aangewezen voor de milieubelastende activiteiten, op grond van het Bal, Bruidsschat of omgevingsplan. U hoeft geen melding te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Wel geldt dat u voordat u start informatie aanlevert. Ook gelden bepaalde regels en een algemene zorgplicht.  
  • Meldingsplicht: De activiteit belast het milieu aanzienlijk en daarom moet op grond van het Bal of Omgevingsplan de activiteit gemeld worden bij de gemeente. Dit doet u bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. 
  • Vergunningplicht: Activiteiten in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Voor deze activiteiten is een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze vergunning geldt niet automatisch voor het hele bedrijf. De vergunningplichten verschillen onderling sterk voor wat betreft de reikwijdte van de vergunningplicht. Soms vallen ondersteunende activiteiten er niet onder, maar soms wel.

Direct naar het Omgevingsloket.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Of wijzigen de werkzaamheden bij uw bedrijf? Dan heeft u misschien een vergunning nodig...

Milieuverplichtingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u...

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder...

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er...