Externe veiligheid

In verband met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, kan de wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij zijn druk bezig alle informatie op onze website aan te passen. Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Een veilige leefomgeving begint bij het kennen van een aantal risico’s. Bijvoorbeeld van de productie en opslag van gevaarlijke stoffen door bedrijven. Of het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. Soms zorgt dit voor spanning tussen ruimtelijke plannen en de externe veiligheid.

Advies over externe veiligheid

Adviseurs van de Gelderse Omgevingsdiensten helpen gemeenten bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om externe veiligheid. Speelt er op dit moment een vraag over externe veiligheid in uw gemeente? En bent u op zoek naar hulp? Neem dan contact op met een van onze adviseurs van de omgevingsdienst van uw regio.

Risico’s beperken door samenwerking

Wij werken op het gebied van externe veiligheid veel samen met partners, zoals de provincie Gelderland en de veiligheidsregio’s. Ook volgen we de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Door samen te werken en kennis te delen, willen we de externe veiligheidsrisico’s verkleinen en ongevallen voorkomen.

Risicovolle bedrijven in uw omgeving

Wilt u weten welke risicovolle bedrijven er in uw omgeving zijn? Kijk dan op de landelijke risicokaart. Op deze kaart staat wat er bij bedrijven in uw omgeving kan gebeuren, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook ziet u wat u kunt doen als er een calamiteit in uw buurt is.  

Interessante links

Gerelateerd

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder...

Toezicht op Seveso-bedrijven (voorheen BRZO)

Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die een groter risico lopen op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een...