Asbest verwijderen in of om uw woning

Heeft u een pand of woning van voor 1994, dan is het aannemelijk dat er asbesthoudend materiaal is toegepast. Dit moet u vooraf laten onderzoeken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. U moet wel altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat (laten) verwijderen. Nadat de sloopmelding is geaccepteerd mag u pas starten met de werkzaamheden.

Wanneer mag u zelf asbest verwijderen?

Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden zelf asbest verwijderen. Het asbestmateriaal moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

 • Het mag maximaal 35m² van het kadastraal perceel zijn;
 • Het asbest is van het type hechtgebonden, zoals:
  • geschroefde platen, bijvoorbeeld golfplaten op een schuur;
  • vloerzeil of –tegels die niet zijn verlijmd met de vloer.
 • Het asbest is niet beschadigd of gebroken

Wanneer u uitsluitend asbesthoudend materiaal verwijdert, dat aan deze eisen voldoet, dan heeft u geen asbestinventarisatierapport nodig. U moet wel altijd een sloopmelding doen.

Voldoet het materiaal dat u wilt verwijderen niet aan deze eisen? Dan is er een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels. In dit geval moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Gaat u binnenkort slopen, verbouwen of renoveren? Wees dan alert op verborgen asbest! Lees meer over asbest herkennen.

Asbest bij bedrijven

Eigenaren van bedrijven moeten altijd een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Lees meer over asbest laten verwijderen.

Sloopmelding doen voor de start

Wilt u asbest (laten) verwijderen? Dan heeft u eerst een geaccepteerde sloopmelding nodig. U kunt een sloopmelding asbest doen via het Omgevingsloket. Plan goed in wanneer u de melding doet, want u mag pas beginnen als de sloopmelding geaccepteerd is.

Voor een melding zijn onder meer de volgende gegevens nodig:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de slooplocatie;
 • het aantal m² asbest dat u wilt verwijderen;
 • de locatie van het asbest;
 • de datum waarop u het asbest wilt verwijderen.

U ontvangt een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt voor het verwijderen van het asbesthoudende materiaal.

 • Heeft u toestemming? Dan kunt u zelf aan de slag. Volg de instructies in de brief.
 • Heeft u geen toestemming? In de brief staat wat u moet doen. Soms is er meer informatie nodig om de sloopmelding compleet te maken. Of u moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Asbestinventarisatierapport

Als u niet zelf het asbest mag verwijderen, moet u een geldig asbestinventarisatierapport toevoegen aan uw sloopmelding. Dat is altijd verplicht bij werkzaamheden die u door anderen laat uitvoeren.

Sloopveiligheidsplan

Als sprake is van een complexe sloopactiviteit, bijvoorbeeld omdat de sloop wordt uitgevoerd in een openbare ruimte of zorgcomplex dat in gebruik is, moet u een risicomatrix invullen om te bepalen of een sloopveiligheidsplan moet worden toegevoegd aan de sloopmelding.

Slopen van of in een oud pand

Heeft u een bouwwerk (woning en/of bijgebouw) van voor 1994, dan is het aannemelijk dat er asbesthoudend materiaal is toegepast. In dat geval geldt een verplichting om voorafgaand aan de sloopactiviteit een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Indien uit de inventarisatie blijkt dat u asbesthoudend materiaal moet verwijderen en/of bij de sloopactiviteit meer dan 10 m3 sloopafval vrij komt, dan moet u voorafgaand een sloopmelding doen.

Let op beschermde diersoorten

Voordat u asbest verwijdert of laat verwijderen, moet u onderzoeken of u geen beschermde diersoorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoort of verjaagt. U kunt het beste een gecertificeerde aannemer inschakelen. Die werkt zorgvuldig en houdt rekening met het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Zo’n aannemer weet wanneer hij welke werkzaamheden mag uitvoeren. Het kan zijn dat u door deze wet een ontheffing of vergunning nodig heeft om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Gelderland.

Handige links

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Of wijzigen de werkzaamheden bij uw bedrijf? Dan heeft u misschien een vergunning nodig...

Asbest herkennen

Vroeger werd asbest onder andere gebruikt als materiaal in daken van panden, woningen, schuurtjes of andere bijgebouwen. Na 1 juli...

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder...

Asbest laten verwijderen

Heeft u asbest gevonden in uw bedrijf en wilt u dat verwijderen? Of wilt u als particulier asbest uit of...