Spring naar content

Advies

De Gelderse Omgevingsdiensten hebben veel specialistische kennis in huis. Onze adviseurs helpen gemeenten, provincie, bedrijven en inwoners bij vragen over onder andere milieuprojecten en vergunningverlening.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

U kunt bij onze specialisten terecht voor de volgende adviezen.

 • Vergunningverlening
 • Toezicht en handhaving
 • Beleidsadviezen, milieuprojecten, milieuonderzoek, wettelijke toetsing en advisering bij ruimtelijke plannen
 • Leefbaarheidsprojecten
 • Onze diensten op het gebied van:
  • Milieuplanologie
  • Bodem en ondergrond
  • Archeologie
  • Geluid en geluidsoverlast
  • Luchtkwaliteit
  • Lichthinder
  • Externe veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Klimaat en energie
 • Juridische zaken, klachtenafhandeling, beleidstaken en bouwplantoetsing op het gebied van bodem, akoestiek en gebruiksontheffingen.

Hoe kom ik in contact met een adviseur?

Wilt u meer weten over een of meer van bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op met de omgevingsdienst van uw eigen regio.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding...

Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige...

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder...

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1...