I-GO toepassingen

1. Risico’s helder in beeld

Net buiten het gebied van mijn omgevingsdienst staat een BRZO-bedrijf, waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Door een brand komen die gevaarlijke stoffen vrij. Dat heeft ook invloed op de gezondheid van de mensen die binnen mijn regio wonen. Gelukkig kan ik als medewerker van de OD via I-GO bekijken wat er staat opgeslagen bij de bedrijven in de buurt van mijn OD – ook buiten mijn gebied. Zo kan ik snel anticiperen op de situatie.

2. Zicht over de grens

Vlak bij de grens van mijn omgevingsdienst ligt een recreatieterrein. De gemeente wil het bestemmingsplan aanpassen om zo een uitbreiding van het recreatieterrein mogelijk te maken. Ze vraagt mij om advies over het milieuaspect. Voordat ik I-GO had, had ik alleen milieutechnische gegevens van bedrijven in mijn eigen regio tot mijn beschikking. Met Google kwam ik wel het een en ander te weten, maar nooit genoeg. Door I-GO heb ik ook toegang tot de gegevens van bedrijven van andere omgevingsdiensten. Zo kan ik de gemeente beter adviseren.

3. Data actueel en compleet

Met I-GO ga ik mijn inrichtingenbestand actualiseren en completer maken. Als ik dan het handhavingsuitvoeringsprogramma ga opstellen, weet ik dat ik uitga van informatie die klopt. Zo wordt de inzet van toezicht beter gericht op de meest interessante bedrijven. I-GO helpt ook bij het analyseren van de data: zowel voor het opstellen van het HUP als het analyseren van de resultaten van het toezicht.

4. Duidelijk risicoprofiel

I-GO combineert diverse gegevensbronnen, om daarmee een beeld te krijgen van het naleefgedrag van bedrijven en de relevantie om een bepaald bedrijf te controleren. Door gebruik van specifieke gegevens in de OD-systemen, de basisregistraties en eventuele andere bronnen (Inspectieview Milieu, Web-BVB, Register gevaarlijke stoffen etc.) kan een goed risicoprofiel worden opgesteld.

  • Over I-GO

    De samenwerkende omgevingsdiensten uit Gelderland en Overijssel hebben gezamenlijk één centrale informatievoorziening via het project I-GO.