Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 47 2022)

1. Beantwoording kamervragen PFAS door Minister en Staatssecretaris I&W

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen beantwoordden op 19 en 28 oktober 2022 diverse sets aan kamervragen over PFAS. De vragen gaan over preventie van en toezicht op lozingen van PFAS maar ook GenX in o.a. de Westerschelde, over nieuwe risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater en over de verwerking van PFAS-houdende afvalstoffen. Lees verder op de website van Bodem+.

2. Beschermen van Nationale Grondwater Reserves in Nederland

Nederland is gezegend met een van de beste openbare drinkwatervoorzieningen in de wereld. Overal en altijd komt schoon drinkwater uit de kraan. Naast goede infrastructuur helpt het enorm dat Nederland een waterrijk land is. Ongeveer 2/3 van ons drinkwater wordt uit grondwater onttrokken. De Nederlandse ondergrond bevat voldoende grondwater van goede kwaliteit om huishoudens en industrie van schoon water te voorzien. Maar we moeten zuinig en slim met deze voorraden omgaan om onze omgeving niet onnodig te belasten en dit natuurlijk kapitaal ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden. Lees verder op de website van Deltares.

3. Nederlandse reactie op Europese consultatie Richtlijn Bodemgezondheid

De Europese Commissie bereidt een Wet Bodemgezondheid voor. De Nederlandse reactie op de publieke consultatie voor de uitwerking van deze wet is op 27 oktober gepubliceerd. Het betreft de consultatie op de Europese publieke consultatie Bodemgezondheid-de bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen. Lees verder op de website van Bodem+. Lees ook het bericht Provincies geven gezamenlijk input op de nieuwe Europese bodemgezondheidswet (IPO)

4. Animatiefilm ‘Kwaliteitsrichtlijnen bij SIKB en de Regeling Bodemkwaliteit’

Altijd al willen weten hoe kwaliteitsrichtlijnen bij SIKB tot stand komen en hoe deze gekoppeld zijn aan de wetgeving? In deze animatiefilm laten we dit in 1,5 minuut zien. Bekijk de animatiefilm. Over SIKB zelf is een interactieve pdf gemaakt, wat is en doet SIKB. Of lees de nieuwsberichten:

·         SIKB brengt informatie in beelden

·         SIKB presenteert drie nieuwe afleveringen van De Toepassing.

5. Eerste sprintreview Milieukwaliteit voor de Basisregistratie Ondergrond

Het team standaarden is gestart met de standaardisering die nodig is voor het nieuwe domein Milieukwaliteit. Het team werkt iteratief (agile) en laat graag na iedere sprint zien waaraan gewerkt is. Ook vinden we  het fijn als je meedenkt. Dat gebeurt in de sprintreviews. De eerste reviewsessie vindt plaats op 21 november a.s. van 14.00 tot 15.00 uur. Lees verder op de website basisregistratieondergrond.nl. Lees ook het bericht Grondige start samenwerking Milieukwaliteit in de BRO – Basisregistratieondergrond

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Terravisie 2.0: met een blik vanuit de ruimte milieucriminaliteit bestrijden (21 november, Innovember)
De toepasbaarheid van satellietdata is breed en vaak verassend. In deze sessie bespreken de nationale politie, ILenT en het Netherlands Space Office (NSO) samen met het bedrijfsleven hoe satellietdata kan worden ingezet tegen milieucriminaliteit. De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt om veranderingen in de opslag en toepassing van (vervuilde) grond en secundaire bouwstoffen sneller te detecteren met behulp van satellietdata. De voorlopige resultaten, vooruitzichten en ervaringen worden gedeeld.

·         Sprintreview BRO Milieukwaliteit (21 november, online)
Graag nodigen we je uit voor de eerste sprintreview over BRO Milieukwaliteit. We zijn begonnen aan BRO fase 2: Milieukwaliteit van de bodem. Het team standaarden is inmiddels gestart met standaardisering die nodig is voor dit domein. We werken iteratief (agile) en laten graag na iedere sprint zien waar we met het team en mensen uit het veld aan gewerkt hebben. Ook vindt het team het fijn als je meedenkt. De reviewsessies vinden iedere vier weken plaats op de maandag.

·         Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem (22 november, Bunnik)
Op dinsdag 22 november 2022 bent u van harte welkom op de op de 24e fysieke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem in het BOVAG-huis in Bunnik. Deze platformdag wordt een gezamenlijke bijeenkomst met adviesbureaus en is voorbereid met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodem (VKB).

·         Jaarcongres KCAF (22 november, Schiedam)
Op 22 november 2022 organiseert het KCAF in samenwerking met de gemeente Schiedam haar jaarlijkse congres. Naast de traditionele aspecten van houten palen problematiek, komen onderwerpen als funderingen op staal, bodemdaling, klimaat effecten en innovatieve ontwikkelingen in de aanpak aan bod. Het programma is nog in de maak en wordt binnenkort gepubliceerd.

·         Ketendag BRO (24 november, Utrecht)
De Ketendag op 24 november is live! Naast de Ketendemo kun je deelnemen aan een workshop Bronhouderportaal. In de middag zijn er 2 praktijkvoorbeelden die de hele keten van beleidsvraag via BRO-data tot concrete planvorming beslaan: Almere en Noord-Brabant.

·         Omgevingswet VTH-dag Rijkswaterstaat: ‘morgen is nu’ (29 november, Utrecht)
Op 29 november 2022 vindt de Omgevingswet VTH-dag plaats. In Congreszaal Supernova van de Jaarbeurs in Utrecht mogen Vergunningverleners, Toezichthouders en Handhavers elkaar weer in het echt ontmoeten tijdens een dag vol workshops en sprekers! De dag bestaat uit een programma vol interactieve workshops en inspirerende sprekers.

·         Wereldbodemdag (5 december)
Om aandacht te vragen voor het toenemende bodemslijtage probleem, is Wereld Bodem Dag in het leven geroepen. In 2002 werd voor het eerst het belang van een wereldwijde Bodemdag geopperd, geïnitieerd door the International Union of Soil Sciences (IUSS). Op 5 december 2014 vond de eerste officiële editie plaats, ingesteld door de Verenigde Naties.

·         Reminder oproep voor Bijdragen – Symposium Bodem Breed 2023!

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Omgevingswet VTH-dag Rijkswaterstaat: ‘morgen is nu’ (29 november, Utrecht)
Op 29 november 2022 is het zover: de Omgevingswet VTH-dag. In Congreszaal Supernova van de Jaarbeurs in Utrecht mogen Vergunningverleners, Toezichthouders en Handhavers elkaar weer in het echt ontmoeten tijdens een dag vol workshops en sprekers! De dag bestaat uit een programma vol interactieve workshops en inspirerende sprekers.

·         Nieuwe datum voor nieuwe certificaten Omgevingsloket (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Blog: ook onder de Omgevingswet geen vergunning nodig voor het uitvoeren van een handhavingsbesluit? (Omgevingsweb)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 15 november (Aan de Slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda – november 2022 – Aan de slag met de Omgevingswet

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Checklist voor natuurinclusief bouwen (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Wil je weten of de bouw van een garage of glasvezelhuisje natuurinclusief is? Je komt erachter met de nieuwe Tabel Natuurinclusief Bouwen van Kennis Natuurlijk! Deze tabel kun je gebruiken als checklist om te controleren of kleine bouwwerken natuurinclusief worden of zijn gebouwd.

·         Gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden moet stoppen (Groene Ruimte)
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft donderdag 10 november een motie van D66 gesteund waarin het kabinet wordt gevraagd met regelgeving te komen waardoor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden stopt.

·         Nieuwe ingang Leefomgeving op rws.nl (Rijkswaterstaat)
Rws.nl heeft een nieuwe ingang: Leefomgeving. De zorg voor een duurzame leefomgeving is een van de kerntaken van Rijkswaterstaat. En dit zichtbaar maken op onze corporate website helpt ons in het profileren en positioneren van Rijkswaterstaat als een organisatie die staat voor een duurzame leefomgeving.

·         Waterkwaliteit in sloten, vennen en grachten nog steeds onvoldoende (Unie van Waterschappen)

·         Waterkwaliteit van sloten en vennen is nog niet best (binnenlandsbestuur.nl)

·         Biodiversiteit in sloten, vennen en grachten nog steeds in de knel (Natuur & Milieu)

·         Meer watermaatregelen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Unie van Waterschappen)

·         Ruim 8 patiënten minder voor elke extra hectare groen (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Na nitraat nu ook zout door agrariërs zelf te meten (Deltares)

·         Provincies verdwalen in de stikstofchaos terwijl het Rijk zijn eigen plan trekt (trouw.nl)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Binnen 15 jaar raken essentiële grondstoffen op (BNR Nieuwsradio)
Veel aandacht is er duurzaam opgewekte energie. Terecht! Maar de transitie naar een circulaire economie waarbij grondstoffen continu worden hergebruikt is minimaal net zo belangrijk.

·         ‘Pas Drinkwaterbesluit aan voor circulair water’ (Waterforum)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Inbreng VNG op begroting EZK: energie (VNG)

·         Opinie: ‘We moeten ons nú gaan voorbereiden op meters zeespiegelstijging’  (Parool)

·         Overheid moet stimuleren dat Nederland ledland wordt (binnenlandsbestuur.nl)

·         Meters maken met opwek van energie op rijksvastgoed (Energie op Rijksgrond)

·         Minder uitstoot broeikasgassen door samen te werken bij inkoop (RIVM)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening (Trouw)
We moeten veel meer rekening houden met het water en de bodem in ons land onder de zeespiegel. Als we geen rekening houden met de natuur bij het bouwen van woningen of plannen van landbouw, krijgen we later de rekening gepresenteerd, betogen klimaatdeskundigen Jan Engels en Margo Meeuwissen.

·         Minister Harbers geeft startsein voor ‘Kampioenengroep’ landen die kennis delen over klimaatadaptatie (Rijksoverheid)
Op de COP27 in Egypte is vandaag de opening van het Nederlandse initiatief ‘Champions Group for Deltas and Coastal Zones’. De Champions zijn landen die voor grote uitdagingen staan als het gaat over overstromingen, droogte, zoetwatertekorten of zeespiegelstijging. Zij moeten dus relatief veel geld investeren in klimaatadaptatie. Doel is dat de deelnemende landen hun kennis delen om zich nog beter en sneller aan te passen aan het veranderende klimaat.

·         Startsein Champions Group voor deltas en kustgebieden op COP27 (Deltares)

·         Nederland introduceert kampioenengroep voor klimaatadaptatie (h2owaternetwerk.nl)

·         Snelwegen kunnen minder hoog door opwarmend klimaat (artikel Land+Water)
Door klimaatverandering dringt de vorst minder diep in de ondergrond. Daarom heeft Rijkswaterstaat de maatgevende vorstindringingsdiepte onder snelwegen aangepast van 70 naar 40 tot 50 cm, afhankelijk van de locatie in Nederland.

·         Nationaal Deltacongres in Haarlem: “Wat goed is voor water en bodem, is goed voor ons” (Magazine Deltaprogramma)
Klimaatadaptatie versnellen: hoe doe je dat? Hoe verbind je opgaven met elkaar? Hoe realiseer je ruimtelijke opgaven én reserveer je fysieke ruimte voor maatregelen in de toekomst? Daarover praatten professionals tijdens het dertiende Nationaal Deltacongres, op 10 november 2022 in de Philharmonie in Haarlem. Een impressie.

·         Delftse hoogleraren in open brief: snelle strategie voor zeespiegelstijging (H2Owaternetwerk)

·         Opmerkingen VNG over de begroting water (VNG)

·         Hemelwater tijdens piekbuien opvangen in spouw tegen hittestress en wateroverlast (Waterforum)

·         Klimaatrisico’s moeten volgens DNB beter verzekerbaar worden (Nederlands Dagblad)

·         Klimaatadaptatie – heldere doelen voor Rijkswaterstaat (Intranet RWS)

12. Natuurmonumenten overhandigt petitie ‘Stop de watercrisis’ aan Tweede Kamerleden

Ruim 110.000 mensen ondertekenden de petitie van Natuurmonumenten met een oproep voor voldoende en schoon water. De petitie Stop de watercrisis, en het bijbehorende position paper, worden morgen in de Tweede Kamer overhandigd. “Vorig jaar was het jaar waarin de regering moest komen met de plannen die ervoor gaan zorgen dat we in 2027 gaan voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water”, zegt Tom Kunzler, Senior Public Affairs Medewerker van Natuurmonumenten. “Die gepresenteerde plannen zijn doorgerekend en daaruit blijkt dat we de doelen niet gaan halen.” Lees verder op de website H2Owaternetwerk. Lees ook:

·         Masterclass voor Tweede Kamerleden over de Kaderrichtlijn Water (Vewin)

·         Wacht na de stikstofcrisis de watercrisis? Vijf vragen over de Kaderrichtlijn Water (cobouw.nl)

13. Denktank ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’ van start

Een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland in 2040, dat is het doel van deze nieuwe onafhankelijke denktank. Zij gaan zich buigen over tal van maatschappelijke vraagstukken die om een langetermijnvisie vragen. Het project is een initiatief van de VNG en De Argumentenfabriek. Lees verder op de website van de VNG.

14. Rijkswaterstaat gunt opdracht voor opbouwen van marktexpertise

Rijkswaterstaat wil meer expertise opbouwen over kennismarkten en deze inzichten vertalen in markt- en inkoopstrategieën. In een meerjarig adviestraject gaat adviesbureau Significant Insights ons daarbij helpen. Onlangs hebben we deze opdracht gegund. Door meer expertise te ontwikkelen en datagedreven te werken, willen we vraag en aanbod op de kennismarkt dichter bij elkaar laten komen en meer cyclisch worden. Lees verder op de website Waterforum.

15. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Om de beken schoon te maken stroomt rioolwater over een dik filterend tapijt (NRC)
Afvalwater moet veel minder stikstof en fosfor bevatten. Lukt dat voor de deadline? Bij de Gammelkerbeek, in het oosten van Twente, snuift Jos Jogems van waterschap Vechtstromen de weeïge geur van het gezuiverde rioolwater op.

·         Oost-Nederland kampt nog steeds met een groot neerslagtekort (nu.nl)

Provincie Gelderland

·         Sanering volgens het boekje: Neproma-terrein in Arnhem (artikel Land+Water)
Een bodemsanering volgens het boekje. Letterlijk en figuurlijk. Dat is het project waarbij het terrein van een voormalige wasserij in Arnhem is gesaneerd. Dertig jaar bodemsanering op één plek die model staat voor de Nederlandse aanpak. Gemeente Arnhem, Bodembeheer Nederland, Nazorg Bodem en Tauw hebben er een boek over gemaakt.

·         Onderzoeken bodem en milieu (Provincie Gelderland)
Om de kwaliteit van de bodem in beeld te brengen vinden de komende weken een aantal onderzoeken in het veld plaats. Dit betreft onder meer sonderingsonderzoek, waarmee we het draagvermogen van de ondergrond in beeld brengen. Daarnaast nemen we op verschillende plaatsen bodem- en watermonsters om de kwaliteit hiervan te bepalen. Zo krijgen we op tijd mogelijke verdachte locaties in beeld, zodat de aanleg van de railterminal straks met zorg voor het milieu en de gezondheid van start kan.

Provincie Groningen

·         Gebrek aan bodemkennis leidt tot geldverspilling en onrechtvaardigheid (h2owaternetwerk.nl)
Voor de Groningers lijkt het vrijwel onmogelijk om hun aardbevingsschade vergoed te krijgen. De verantwoordelijke partijen zijn moeilijk te overtuigen welke schade het gevolg is van de aardbevingen. Eén van de oorzaken is volgens Peter van der Gaag dat er onvoldoende kennis over de Groningse bodemprocessen is. Dat geldt voor bouwers maar ook voor waterschappen. Van der Gaag is geohydroloog en heeft veel onderzoek gedaan in het Groningse aardbevingsgebied en in het buitenland.

·         GS: ‘Geen sprake van onrechtmatigheden rondom totstandkoming Dubbele Dijk’ (Provincie Groningen)
Er is geen sprake van onrechtmatigheden rondom de totstandkoming van het proefproject Dubbele Dijk. Dat stellen Gedeputeerde Staten in hun bestuurlijke reactie op het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Het college kan zich deels vinden in de conclusies van de Noordelijke Rekenkamer in het onderzoek naar de erfpachtconstructie van de Dubbele Dijk. Gedeputeerde Staten willen wel lering trekken over het gevolgde proces en nemen de aanbevelingen van de rekenkamer over.

Provincie Fryslan

·         Funderingsaanpak: loket, onderzoekssubsidie en garantstelling (Provincie Fryslan)
Eigenaren van woningen met  kwetsbare funderingen in het Veenweidegebied kunnen straks terecht bij een Fries Funderingsloket en kunnen aanspraak maken op subsidie voor onderzoek en een garantstelling voor een lening voor funderingsherstel

·         ‘Boeren steeds bezorgder over bodemdalingen door gaswinning Friesland en Drenthe’ (Veldpost)
„Ik spreek heel veel met boeren in Weststellingwerf en Drenthe, en daaruit blijkt dat zij zich heel veel zorgen maken over de bodemdalingen door gaswinning. Want de bodem in Zuidoost-Friesland en Drenthe droogt steeds sneller uit”, aldus Pier Winsemius uit Vinkega (FR) vandaag bij de Raad van State.

·         Start aanvullende metingen vaargeul Ameland (Rijkswaterstaat)
Elk jaar doen we aanvullende metingen om de invloed van stormen op de vaargeul Holwerd-Ameland te onderzoeken. Dit jaar maken we daarbij voor het eerst gebruik van drone-opnamen.

·         Verruiming sluis Kornwerderzand stap dichterbij dankzij marktbijdrage maritieme sector (Provincie Fryslan)

·         De Waddeneilanden vragen Regio Deal aan (Provincie Fryslan)

Provincie Drenthe

·         Neerslagtekort in Drenthe houdt aan, natte winter moet einde inluiden (RTV Drenthe)

·         Provinciale subsidie van € 700.000 ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit voor vier projecten (Provincie Drenthe)

Provincie Flevoland

·         Nieuw onderzoek bevestigt geschikte bodem voor aardwarmte (Omroep Flevoland)
Uit nieuw onderzoek blijkt opnieuw dat een deel van de Flevolandse bodem geschikt is voor de winning van aardwarmte. Dat melden de provincies Noord-Holland en Flevoland in een gezamenlijk persbericht. De afgelopen jaren is er in beide provincies op verschillende plekken seismisch onderzoek uitgevoerd. Daarmee zijn geschikte aardlagen met warmwaterreservoirs in beeld gekomen.

·         Bodemdaling begint serieus probleem te worden voor boeren (Omroep Flevoland)
Agrariërs in Flevoland zouden als gevolg van bodemdaling op de akkers moeten omkijken naar alternatieve verdienmodellen. Door het probleem van de verzakking ontstaan grote problemen bij de traditionele teelt. Maar de boeren zien het zoeken naar alternatieven niet zitten. Op een bijeenkomst donderdagavond in Nagele waren ruim vijftig boeren om met de provincie te praten over de problematiek.

Provincie Utrecht

·         Methanol, amfetamine en benzeen: dit wordt allemaal uit de grond gehaald bij sanering megadrugslab Overberg (RTV Utrecht)
Bij het voormalige drugslab in Overberg is begonnen met de grootschalige bodemsanering. Uit onderzoek blijkt dat er zeker acht chemische stoffen in de grond en in het grondwater zitten. Het gaat om stoffen die allemaal gebruikt worden bij de productie van xtc, zoals ammonium en aceton. Ook zijn er veel resten amfetamine gevonden.

·         Utrecht sluit ‘evenwichtig’ pact groenontwikkeling (binnenlandsbestuur.nl)

Provincie Noord-Holland

·         Aantal gebieden Noord-Holland en Flevoland zeer geschikt voor aardwarmte (Provincie Noord-Holland)
Uit seismisch onderzoek dat dit jaar door SCAN in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) is uitgevoerd, blijkt waar in de provincies Noord-Holland en Flevoland kansrijke gebieden voor aardwarmte zijn.

·         Waar heeft Schiphol 2.500 zwembaden aan PFOS-gifgrond gelaten? (SchipholWatch)
In de jaren van 2017 tot 2021 heeft het vliegveld een aantal depots ingericht voor de tijdelijke opslag van met PFOS verontreinigde grond. De grootste is maar liefst 700 meter lang. In dat depot, TTOP5 genoemd, is volgens de boekhouding in de loop der jaren 142.000 kubieke meter vervuilde grond opgeslagen. Dat zijn maar liefst 2500 Olympische zwembaden. Maar nu is het depot leeg. Waar laat Schiphol al die gifgrond?

·         Resultaten RIVM-meting PAK’s en metalen in IJmondregio (Rijksoverheid)
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond-regio. Dit is de omgeving rondom Tata Steel.

·         Nog steeds veel PAK en metalen in neergedaald stof in IJmond (RIVM)

·         RIVM: Nog steeds te veel ziekmakende stoffen rondom Tata Steel (NH Nieuws)

·         Baggeren Loosdrechtse Plassen van start (Provincie Noord-Holland)

·         Duurzame energie langs snelwegen Noord-Holland (binnenlandsbestuur.nl)

·         Opwekking duurzame energie langs snelwegen (Rijkswaterstaat)

·         Project Zuidasdok kan doorgaan (Rijkswaterstaat)

·         TriAX wint aanbesteding De Nieuwe Meer (Rijkswaterstaat)

Provincie Zuid-Holland

·         ‘Rotterdam sponsstad’ als antwoord op zeespiegelstijging (De Ingenieur)
Hoe houden we ons land veilig en bewoonbaar, als de zeespiegel misschien wel drie meter is gestegen? Ingenieurs denken er nu al over na. Een van de scenario’s: Rotterdam sponsstad. Mocht de zeespiegel over een eeuw een meter of drie zijn gestegen, dan verandert dat het aanzien van Rotterdam ingrijpend. De binnenstad moet worden afgesloten van de zee en gaan werken als een spons met zoet water erin.

·         Peperdure sanering in Krimpen moeilijker dan gedacht: oud industrieterrein blijkt veel vuiler (AD)
Het zijn spannende tijden voor de saneerders van het zwaar vervuilde voormalige EMK-terrein in de Stormpolder. Een nieuw, peperduur plan om deze uithoek van Krimpen aan den IJssel te ontdoen van alle bodemverontreiniging gaat naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, die er een oordeel over moet vellen. Daarna begint een van de grootste schoonmaakklussen van het land.

·         Rotterdamse waakhond DCMR zwaar onder vuur om falend toezicht fabriek Chemours (MerweRTV)

·         Overal liggen witte pijpleidingen in de regio, maar waarom? (Omroep West)

·         Natuurorganisaties winnen zaak om natuurcompensatie Tweede Maasvlakte (Omgevingsweb)

·         Onderzoek Rijn-Maasmonding: ‘Als we niets doen, zal veel bijzondere natuur de komende eeuw verdwijnen’ (AD)

·         Natuur is niet daar, maar hier! (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Transities in de deltaregio: professionals komen samen bij het VN Delta & Havencongres North Sea Port (Provincie Zeeland)
Op 16 november vond het VN Delta en Havencongres North Sea Port plaats. Een combinatie van het jaarlijkse havencongres van North Sea Port en de jaarlijkse conferentie van de Vlaams-Nederlandse Delta (VND). Het evenement vond plaats in het Scheldetheater in Terneuzen. Professionals vanuit de logistieke tot aan de industriële sector kwamen samen om diverse transities in het gebied te bekijken en bespreken. De hoofdconclusie is dat investeren in corridors bittere noodzaak is.

·         Onderzoek naar PFAS-vervuiling door blusschuim op Zeeuwse brandlocaties (bndestem.nl)

·         Water uit bouwput Antwerpse tunnel wordt gezuiverd voor lozing in de Schelde (AD)

·         Zeeland kijkt machteloos toe hoe Brabant PFAS loost in de Westerschelde (BN De Stem)

Provincie Noord-Brabant

·         Nieuwe subsidieregeling Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 (Provincie Noord-Brabant)
Op maandag 14 november 2022 is de nieuwe subsidieregeling vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden geopend. De subsidieregeling maakt opnieuw projecten mogelijk om gezamenlijk te werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust Brabant. In het online magazine Deltaplan Hoge Zandgronden – Een terugblik en een blik vooruit leest u wat de nieuwe subsidie inhoudt en hoe u deze aanvraagt. Ook leest u tips en tricks van initiatiefnemers en kunt u inspiratie opdoen uit andere projecten.

·         Rijk en regio steken zo’n € 2 miljard in Brainportdeal, A58 en verstedelijking Brabant (Provincie Noord-Brabant)

·         Voortgangsrapportage Natuur 2021 (Provincie Noord-Brabant)

·         Grote mestfraude voor de rechter, aanzien agrarische sector op het spel (Omroep Brabant)

Provincie Limburg

·         Deltares raadt grensoverschrijdend beheerplan de Geul Valkenburg aan (Waterforum)
Om extreme overstromingen in de toekomst van de rivier de Geul in Valkenburg te voorkomen, is water langer vasthouden bovenstrooms een van de voorgestelde maatregelen. Toch werkt dit onvoldoende om extreme overstromingen in Valkenburg te voorkomen, concludeert Deltares met partners na een eerste verkennende studie. Verder raadt Deltares een grensoverschrijdend beheerprogramma van de Geul en internationale samenwerkingen aan.

·         Gezamenlijke aanpak van de droogteproblematiek: Voldoende Zoetwater (Provincie Limburg)
Het klimaat verandert, waardoor we vaker te maken krijgen met droogte. Ruim dertig partijen in Limburg tekenden op 17 november voor een gezamenlijke aanpak: de Intentieverklaring Voldoende Zoetwater.

·         Gezamenlijke aanpak van de droogteproblematiek: Voldoende Zoetwater (Waterforum)

·         Impulsen voor Limburg op het gebied van wonen, water en mobiliteit (Provincie Limburg)

·         Minister trapt op gaspedaal bij Venlose dijkplannen (Omroep Venlo)