Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 10 2023)

1. Belang van gezonde bodem centraal in ‘Onder het maaiveld’

Vanaf 2 maart draait in bioscopen door het hele land de film Onder het Maaiveld, over de wereld onder onze voeten. Het belang van een gezonde bodem dringt ook in de ingenieurswereld steeds meer door. We moeten structureel anders omgaan met de bodem, met oog voor het leven dat er schuilt. In plaats van de bodem volledig uit te putten, moeten we hem steeds de kans geven zich te herstellen. Dat is de boodschap van Onder het Maaiveld, een meerjarig initiatief van natuurbeschermingsorganisatie IUCN NL, de Vlinderstichting, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen University & Research (WUR). Lees verder op de website van de Ingenieur.

2. BRO: wanneer corrigeren en wanneer uit registratie nemen?

Natuurlijk doet iedereen er alles aan om fouten te voorkomen. Maar fouten maken is menselijk en dat kan dus ook voorkomen bij het uitvoeren van BRO taken. Maar hoe moet je nu omgaan met fouten die inmiddels in de BRO staan? Lees verder op de website van de Basisregistratie Ondergrond.

3. Waterschappen steunen aanscherping Richtlijn Prioritaire Stoffen

Op 8 maart is er in de Tweede Kamer een commissiedebat Infrastructuur en Waterstaat. Die is ter voorbereiding van de Milieuraad die op 16 maart bij elkaar komt. Tijdens het commissiedebat komt onder meer de Richtlijn Prioritaire Stoffen aan de orde. De waterschappen geven de Kamerleden een aantal aandachtspunten mee. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

4. Vacatures wetgevingsjuristen bodem bij het ministerie van I&W

Het geven van gedegen juridisch advies en het ontwerpen van moderne wetgeving in het bodembeleid. Dat is de kern van jouw rol als jurist bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te Den Haag. We zoeken twee collega’s voor de afdeling Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken. Een afdeling met uiteenlopende werkzaamheden midden in de actualiteit van politiek en maatschappij. Reageren kan tot 17 maart. Lees verder over de twee vacatures op de website van werken bij de overheid.

5. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·        Nieuwsbrief Bodem en Ondergrond 7e jaargang, nr. 4 – 28 februari 2023 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·        Nieuwsbrief BRO februari
In deze nieuwsbrief onder meer:

o   Wat je moet weten over het Federatief Datastelsel

o   BRO op bezoek in Alkmaar

o   Bescherming en veiligheid van BRO-data en -systemen

o   Publieke consultatie 5 catalogi gestart

o   Nieuws van PDOK

·        Nieuwe Ruimtelijke Scenario’s voor Nederland in 2050 (9 maart, Den Haag of online)
Hoe kan een toekomstbestendig Nederland mét ruimtelijke kwaliteit er rond 2050 uitzien? Via welke paden kunnen beleidsmakers hieraan werken? Welke strategische beleidsboodschappen levert dit voor de komende jaren op? Kom 29 maart naar de presentatie van de Ruimtelijke Verkenning 2023 en leer meer over de vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050.

·        Platform Bodembeheer: De strijd om de diepe ondergrond: de opkomst van nieuwe technieken (14 maart, online)
Als gevolg van maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, stikstofproblematiek en de woningbouwopgave komt er een steeds grotere noodzaak om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds is er steeds meer ruimte nodig en zal de beschikbare ruimte steeds slimmer benut moeten worden. Voor deze sessie van het Platform Bodembeheer kijken we daarom samen met Jong Bodem naar de toekomst.

·        BRO’tje: BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant (16 maart)
Dit BRO’tje gaat over toepassingen van BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant. Het provinciaal beleid van Noord-Brabant leunt nu al sterk op de inhoud van de BRO. We krijgen een inkijkje in het organisatorische proces dat is doorlopen om actuele grondwaterstanden van het provinciaal meetnet op dagelijkse basis te kunnen registreren in de BRO. Vervolgens licht de provincie toe hoe deze grondwaterstandsgegevens en ook het model Grondwaterspiegeldiepte gebruikt worden in nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van verdroging en vernatting.

·        Presentatie: Nieuwe Ruimtelijke Scenario’s voor Nederland in 2050 (19 maart, Den Haag of online)
Hoe kan een toekomstbestendig Nederland mét ruimtelijke kwaliteit er rond 2050 uitzien? Via welke paden kunnen beleidsmakers hieraan werken? Welke strategische beleidsboodschappen levert dit voor de komende jaren op? Kom 29 maart naar de presentatie van de Ruimtelijke Verkenning 2023 en leer meer over de vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050.

·        Werkgroep Stedelijk Grondwater: Water en bodem sturend: de rol van grondwater (21 maart, Tiel)
Het kabinet wil water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Alle partijen moeten hiermee aan de slag. Maar welke rol heeft grondwater hierin?

·        Symposium BodemBreed (13 april, Arnhem)
Reserveer 13 april a.s. vast in je agenda voor de nieuwe editie van Symposium Bodem Breed. We zijn deze keer te gast bij de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem. Het definitieve programma publiceren we op maandag 6 maart a.s., maar hier is alvast een voorproefje van de 27 sessies die jullie kunnen bezoeken. Natuurlijk hebben we sessies over ‘Bodem en Water Sturend’ op het programma staan. Eigenlijk komen alle actuele bodem thema’s wel aan bod.

6. Divers nieuws over de Omgevingswet

·        Hulp aan gemeenten bij vergunningchecks activiteiten in het Omgevingsloket (ADS)
Gemeenten maken toepasbare regels om aanvragen door inwoners en bedrijven in het Omgevingsloket te stroomlijnen. Een groot deel van de activiteiten in het Omgevingsloket is beschikbaar via de bruidsschat. Voor 9 gemeentelijke activiteiten bevat de bruidsschat wél de indieningsvereisten, maar géén vergunningcheck. Gemeenten moeten hiervoor zelf toepasbare regels maken. In 3 series van elk 3 online sessies in april, mei en juni 2023 leggen we uit hoe de toepasbare regels voor die vergunningchecks worden opgesteld.

·        ‘Onze mensen willen duidelijkheid over Omgevingswet’ (binnenlandsbestuur.nl)
Op 14 maart stemt de Eerste Kamer naar verwachting over de definitieve invoeringsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Is iedereen er klaar voor Binnenlands Bestuur peilt een aantal betrokkenen. Als tweede: de omgevingsdiensten. Omgevingsdiensten willen dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt ingevoerd. ‘Het echte werk begint daarna pas.’

·        De Harmonisatiewet op herhaling met de Omgevingswet? (Omgevingsweb)
Op 7 maart aanstaande vindt een beslissend debat over de Omgevingswet plaats in de EK waarna waarschijnlijk op 14 maart wordt gestemd over de invoering van de Omgevingswet en er lijkt een meerderheid in de Eerste Kamer voor invoering op 1 januari 2024. Ik wens alle betrokkenen veel wijsheid toe…

·        Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en BBL in 2023 en 2024 (Omgevingsweb)

·        Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 28 februari (ADS)

·        Evenementenagenda – maart 2023 – Aan de slag met de Omgevingswet

7. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·        Belang van gezonde bodem centraal in ‘Onder het maaiveld’ (De Ingenieur)
Vanaf 2 maart draait in bioscopen door het hele land de film Onder het Maaiveld, over de wereld onder onze voeten. Het belang van een gezonde bodem dringt ook in de ingenieurswereld steeds meer door. We moeten structureel anders omgaan met de bodem, met oog voor het leven dat er schuilt. In plaats van de bodem volledig uit te putten, moeten we hem steeds de kans geven zich te herstellen. Dat is de boodschap van Onder het Maaiveld, een meerjarig initiatief van natuurbeschermingsorganisatie IUCN NL, de Vlinderstichting, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen University & Research (WUR)

·        Rijk overvraagt de provincies met gebiedsprogramma’s (binnenlandsbestuur.nl)
De opdracht van het rijk aan de provincies om nog voor 1 juli hun gebiedsprogramma’s voor het platteland klaar te hebben is een bijkans onmogelijke. ‘De kans is groot dat meerdere provincies pas medio mei een coalitieakkoord hebben. Dan resteren er nog slechts een paar weken om knopen door te hakken.’

·        Spectaculaire kijk op een onderaards rijk, jammer van die bioboeren (NRC)
‘Onder het Maaiveld’ ontsluit een ondergrondse wereld van hypnotische schoonheid. Helaas is er een tweede verhaallijn over wroetende tuiniers.

·        Bodemtransplantatie (Mergenmetz)
Het NIOO, Nederlands Instituut voor Ecologie, bericht op 13 februari 2023 dat wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat het transplanteren van bodem zeer bevorderlijk is voor natuurherstel. Maar waar hebben we het over? Het onderzoeksresultaat staat in Journal of Applied Ecology (PDF). Het is belangrijk in het kader van wat de VN als Decennium voor herstel voor Ecosystemen heeft uitgeroepen (zie meer onder aan dit artikel). En de voorgestelde EU-wet inzake natuurherstel.

·        Harbers steunt Europese aanscherping voor rwzi’s (Waterforum)

·        ‘Kabinet haalt stikstofdoel landbouw voorlopig niet’ (binnenlandsbestuur.nl)

8. Divers nieuws over Circulaire economie

·        Wordt 2023 het kanteljaar voor de circulaire economie? (binnenlandsbestuur.nl)
Waar de energietransitie in volle gang is, staan we met de grondstoffentransitie nog aan het begin. In Nederland gebruiken we te veel grondstoffen; we moeten veranderen. Maar hoe? Wat is ieders rol daarin? En welke innovaties zorgen voor een verschuiving in onze manier van denken, doen en laten?

·        Onderzoekers wijzen wc-papier aan als bron van PFAS-vervuiling (Nederlands Dagblad)
Wc-papier bevat volgens Amerikaans onderzoek kleine hoeveelheden PFAS. De chemische stoffen komen waarschijnlijk in het papier terecht doordat het vaak wordt gemaakt van gerecycled papier waar ook PFAS in zitten, leggen de wetenschappers uit in een publicatie van de American Chemical Society. Ze pleiten voor nader onderzoek, omdat al het wc-papier dat wordt doorgespoeld opgeteld weleens een ‘significante’ bijdrage kan leveren aan de totale PFAS-vervuiling van rioolwater.

·        Minister laakt ProRail wegens niet overstappen op kwartsloze ballast (SpoorPro.nl)

9. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·        Ruim € 1 miljard voor uitvoering klimaatbeleid gemeenten en provincies (Rijksoverheid)
Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Daarom is het essentieel dat zij over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit beschikken. Het kabinet trekt tot en met 2025 € 1,04 miljard uit om gemeenten en provincies hierbij te ondersteunen. Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen. Gemeenten en provincies kunnen de uitkering voor uitvoeringskosten voor het klimaatbeleid tussen 3 en 28 april aanvragen bij RvO.

·        Ruim 1 miljard euro voor uitvoering klimaatbeleid (IPO)

·        Vanaf 3 april: uitkering uitvoeringskosten klimaat aanvragen (VNG)

·        Drukte op het net dwarsboomt energietransitie (binnenlandsbestuur.nl)

·        Traject kan beter, maar aardgasvrije bewoner tevreden (binnenlandsbestuur.nl)

·        CBS: uitstoot landbouw in afgelopen jaren nauwelijks gedaald (nos.nl)

·        LTO: in 2021 al voorstellen ingediend voor verlagen uitstoot (rd.nl)

·        CO2-uitstoot stijgt minder hard door oorlog Oekraïne (BNR Nieuwsradio)

·        Offshore CO2-opslag komt op gang in Noordwest-Europa (Schuttevaer)

·        Nederland steunt adviesaanvraag Vanuatu over plichten van landen op het gebied van klimaat (Rijksoverheid)

·        Onderzoek naar gemeentelijk beleid opwekken zonne-energie (VNG)

10. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·        Wat als we alle dijken verhogen? (BNR Nieuwsradio)
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Nederland werd getroffen door de watersnoodramp. Helaas is het gevaar vandaag de dag nog steeds niet geweken: door de snelle opwarming van de aarde en smeltende ijsplaten dreigt er een grote hoeveelheid water onze kant op te komen. Wat als we ons nog beter beschermen, en alle dijken verhogen?

·        Water – at the center of the climate crisis (United Nations)
Water and climate change are inextricably linked. Climate change affects the world’s water in complex ways. From unpredictable rainfall patterns to shrinking ice sheets, rising sea levels, floods and droughts – most impacts of climate change come down to water.

·        Groningse testdijk opgeblazen als experiment voor hoogwatercrisis (NOS)

·        Droge februarimaand: zakkend grondwater en neerslagtekort (rd.nl)

·        Stop met het verbouwen van gewassen die veel water nodig hebben (AD)

11. PFAS webinars en veel gestelde vragen

Samen met de VNCI, de branchevereniging voor de chemische industrie, organiseerden VNO-NCW en MKB-Nederland een drietal online kennissessies waarin uitgebreid ingegaan wordt op de volgende vragen:

·        Wat zijn PFAS eigenlijk?

·        Wat gebeurt er in het Nationaal Actieprogramma PFAS?

·        Hoe werkt het Europese restrictie-proces?

Op deze website kunnen de webinars worden teruggekeken en kunnen de presentaties gedownload worden. Van het laatste webinar is ook een document met gestelde vragen en antwoorden beschikbaar.

12. Jubileum Deltares: netwerken na 15 jaar nog altijd springlevend!

In 2008 in de 1e Deltaresponse – het medewerkersmagazine van Deltares – stond een artikel over de bodem- en sedimentnetwerken waar de Deltares unit Bodem- en Grondwatersystemen op dat moment actief in was: Platform Bodembeheer, Nicole en SedNet. In een artikel in de 50e Deltaresponse (jaargang 16, februari 2023) wordt beschreven dat deze drie netwerken, alsook AquaConSoil, nog steeds springlevend zijn! Lees verder.

13. PFAS overal in Europa, maar vooral in Vlaanderen

Voor het eerst is in kaart gebracht in welke mate Europa vervuild is door per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), een familie van giftige verbindingen die in een groot aantal producten en toepassingen worden gebruikt. Dankzij een ongekende samenvoeging van gegevens biedt de ‘Forever Pollution Map’ inzicht in de ‘hotspots’ en tot nu toe onbekende locaties van productie, gebruik en vervuiling door de ‘forever chemicals’. Vooral in Vlaanderen is ‘geen wit plekje meer te vinden’. Lees verder.

14. Inventarisatieronde nieuwe kennisinfrastructuur archeologie gestart

‘Science detectives’ zijn medio februari gestart met het inventariseren van voor archeologen relevante en potentieel relevante wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, onderzoekers, methoden en technieken. Zowel het aanbod van natuurwetenschappelijke onderzoekers en – instellingen, als de vraag van archeologen wordt in beeld gebracht. De uitkomsten moeten leiden tot een ‘gouden gids’ in de vorm van een digitaal platform waarmee uiterlijk in 2024 een nieuwe kennisinfrastructuur vorm krijgt. Lees verder op de website van SIKB.

15. Ruim helft Nederlanders wil gaan stemmen voor waterschapsverkiezingen

56 procent van de Nederlanders is van plan om te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart. Door te stemmen hebben Nederlanders invloed waar de waterschapsbelasting aan wordt besteed. Mensen hebben een sterke mening over waterbeheer in hun regio, maar weten vaak nog niet welke partij daarbij past. Dit blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschappen. Lees verder. Lees ook:

·        ‘Het waterschapsbestuur is géén representatieve democratie’ (binnenlandsbestuur.nl)

·        Tijdschrift Het Waterschap over de waterschapsverkiezingen (Unie van Waterschappen)

·        Evenementen waterschapsverkiezingen (Unie van Waterschappen)

16. Kijktip | Ruimteschip Aarde bezoekt het areaal van RWS

Heb jij ons werk altijd al eens vanuit de ruimte willen bekijken? Kijk dan naar de documentaireserie Ruimteschip Aarde. Daarin vertelt André Kuipers hoe de wereld er vanuit het ruimtestation uitzag en vertellen deskundigen (waaronder verschillende RWS’ers) over hoe zij vanaf aarde alles ‘vormgeven’. Bekijk de uitzending.

17. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Groningen

·        Staatsbosbeheer wil in Westerwolde met steenmeel strijd aanbinden met verzuring van bodem (dvhn.nl)
Staatsbosbeheer (SBB) gaat in Westerwolde het restproduct steenmeel gebruiken om iets te doen aan het teveel zuur in de bodem. ,,We gaan het uitstrooien over droge schrale graslanden’’, zegt boswachter Jelka Vale. ,,In Ter Wupping, Sellingen en Ter Borg.’’

·        Proefdijk opgeblazen in Marnewaard (Defensie)
Defensie heeft een zogenoemde demolitieproef gehouden met het gecontroleerd doorbreken van een dijk. Dat gebeurde gisteren op het oefenterrein in de Groningse Marnewaard

·        Opblazen dijk als noodmaatregel bij hoogwater (Eemskrant.nl)

·        Theo Pouw krijgt bijdrage van Waddenfonds (Eemshavenonline)

·        Waddenmusea gaan bezoekers verleiden naar de Groninger Waddenkust (Provincie Groningen)

·        Reactie op rapport gaswinning: ‘Het moet anders in Groningen’ (Nieuwe Oogst)

Provincie Fryslan

·        Lekkage aquaduct Akkrum erger geworden, Rijkswaterstaat heeft pomp nodig: ‘Situatie is beheersbaar’ (Leeuwarder Courant)
De lekkage bij het Leppa Akwadukt in de A32 bij Akkrum is erger geworden. Er is een soort pomp geplaatst om het extra water weg te krijgen. ,,Er is geen gevaar.’’

·        Ligt Holwerd straks aan zee? Als het aan de dorpsbewoners ligt wel (RTL Nieuws)
Maak een gat in de dijk zodat het Friese dorpje Holwerd, dat net onder Ameland ligt, aan zee komt te liggen. Die oproep doen initiatiefnemers uit het dorp in de hoop het weer aantrekkelijk te maken voor (nieuwe) bewoners.

·        D66 werkt aan initiatiefwet om Waddenzee rechten te geven: ‘Natuur delft te vaak het onderspit tegen advocaten van bedrijven’ (lc.nl)

·        Bewijs gevonden dat Vlielands dorp werd platgebrand in Tachtigjarige Oorlog (NOS)

Provincie Drenthe

·        Meer hectares kruidenrijk grasland in Drenthe (Nieuwe Oogst)
Drenthe krijgt er 283 hectare kruidenrijke weilanden bij dankzij een bijdrage van de provincie aan de campagne 1001 hectare kruidenrijk grasland van Urgenda en LTO Nederland. Drentse boeren ontvangen voor de eerste 3 hectare een bijdrage van 150 euro voor zaaigoed en daarnaast technische begeleiding.

·        Forse giftige lozing leidt tot dagelijkse controle bij rioolwaterzuivering Echten. Maar wie loosde welk goedje? (dvhn.nl)
Drie weken na de forse giftige lozing van een chemische stof die de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Echten ontregelde is nog altijd niet duidelijk om welk goedje het ging en wie het probleem veroorzaakt heeft.

Provincie Overijssel

·        Provincie Overijssel als mediator in strijd om Twents zout: “Complexe zaak met veel belangen” (RTV Oost)
Is er nog toekomst voor zoutproducent Nobian in Hengelo nu staatssecretaris mijnbouw Hans Vijlbrief geen vergunning afgeeft voor zoutboringen omdat de gemeenteraad van Haaksbergen de hakken in het zand zet? Gedeputeerde Eddy van Hijum wil als onafhankelijk bemiddelaar met de partijen om tafel. “Om te zien of en hoe aan wederzijdse zorgen tegemoet gekomen kan worden.”

Provincie Flevoland

·        Provincie en gemeentes krijgen tientallen miljoenen voor uitvoering klimaatbeleid (Omroep Flevoland)

·        Wie helpt de graafbijen op de Knardijk? (Flevopost)

Provincie Gelderland

·        AWP is voor heroverwegen aanpak ENKA grondwatersanering in Ede (EdeStad.nl)
AWP voor Water, Klimaat en Natuur vindt dat de in 2014 gekozen saneringsaanpak van de bodemverontreiniging door de Enka kunstzijdefabriek heroverwogen moeten worden. Zo snel mogelijk. We zijn al bijna 10 jaar na het saneringsbesluit en het vervuilde grondwater staat niet stil. Langzaam maar zeker stroomt het grondwater verder en vervuilt het een steeds groter gebied.

·        14 maart 2023: Webinar archeologische vondsten (Rijkswaterstaat)

·        Biobased proeftuin langs de A348 voor een schone toekomst (Provincie Gelderland)

Provincie Utrecht

·        Is er nog ruimte voor de boer in het Utrechtse Groene Hart? (ewmagazine.nl)
Boeren in het Westelijk Veenweidegebied lijken een last door bodemdaling en stikstof. Ze bedenken oplossingen, maar niemand luistert.

·        1 miljard naar provincies en gemeenten voor klimaat- en energiemaatregelen: ‘Dringende behoefte’ (RTV Utrecht)

Provincie Noord-Holland

·        BRO op bezoek in Alkmaar (Basisregistratieondergrond)
De BRO staat en valt met de inzet van de BRO-coördinatoren. Marjan Bevelander ging met andere BRO-collega’s op bezoek in Alkmaar. “Als de BRO-coördinatoren van 14 gemeenten in Noord-Holland ons vragen om langs te komen, dan doen we dat natuurlijk graag. Er waren veel vragen over hoe zij hun taak het beste in kunnen vullen. En vanuit de BRO-organisatie nemen we graag een kijkje in de praktijk.”

·        Brandweer spoot PFAS-resten over velden, gebouwen en landingsbanen (SchipholWatch)
De brandweer van Schiphol blijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in de grootschalige vervuiling met nauwelijks afbreekbare en veelal zeer giftige PFAS-verbindingen op en rond het vliegveld.

·        Aangescherpte controle op lozingen door bedrijven in Noord-Holland (h2owaternetwerk.nl)
Bedrijven in Noord-Holland die lozen op het riool krijgen te maken met aangescherpte controles op de lozing van probleemstoffen. In de opstartfase van het initiatief worden eerst 90 bedrijven gecontroleerd. Later wordt dit aantal uitgebreid. Deze aanpak moet tot meer grip leiden op probleemstoffen die met bedrijfsafvafwater worden geloosd.

·        Peilverhoging Zaanse polder betaald uit verkoop CO2-certificaten (Waterforum)

·        44 km extra baggeren en maaien in Schagen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

·        Polders weer bestand tegen hoosbuien. Maar het werk houdt niet op. Klimaatverandering blijft een factor van belang (Noordhollands Dagblad)

·        Miljoenenklus voor robuustere binnendijken: ’Ze moeten echt steviger worden’ (Noordhollands Dagblad)

Provincie Zuid-Holland

·        Klimaatonderlegger voor ruimtelijke plannen (Provincie Zuid-Holland)
De provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse waterschappen hebben samen een klimaatonderlegger ontwikkeld. Dit is een set kaarten die op basis van de meest recente kennis inzicht verschaft in de uitdagingen die water, bodem en klimaat meegeven voor bebouwing, landbouw en natuur. Sommige delen van Zuid-Holland zijn als gevolg van veranderende condities op termijn meer of juist minder geschikt voor huidige of andere functies, of vereisen aanpassingen om toekomstbestendig te blijven.

·        ‘Chemours hoeft écht niet weg uit Dordrecht, maar de uitstoot moet naar nul’ | Chemours en DuPont (AD)
Met een protestmars maakt een groot deel van de Dordtse politiek duidelijk dat ze van mening is, dat Chemours geen schadelijke stoffen meer mag uitstoten. Maar wie vindt dat de chemische fabriek uit Dordrecht moet verdwijnen, moet bij de provincie Zuid-Holland zijn.

·        Moet Chemours weg uit Dordrecht of de uitstoot naar nul? Wat vindt U? (PZC)

·        Collegetours over afzinken Blankenburgtunnel, ook komen er tribunes bij de klus (BN De Stem)
Rijkswaterstaat houdt in maart twee zogenoemde collegetours over het afzinken van tunneldelen van de Maasdeltatunnel onder het Scheur tussen Rozenburg en Maassluis.

·        Alphen gaat geen kunstgrasvelden opensnijden omdat rubberen korrels mogelijk gevaarlijk zijn (AD)

·        Waterkwaliteit in Westland en omliggende gemeenten blijft giftig (Maassluis.nu)

Provincie Zeeland

·        Hoe gaat het nu met de Hedwigepolder? (NPO Radio 1)
De natuur is terug in de Hedwigepolder in Zeeuws Vlaanderen. De polder waar vorig jaar nog huizen en bomen langs wegen stonden. Nu een vlakte aan de Westerschelde waar de dijken zijn doorgebroken waardoor die bij vloed onder water staat. Het kostte jarenlange politieke en maatschappelijke discussie. Nu het land is teruggeven aan de zee kijkt verslaggever Jeroen de Jager met Ecoloog Jim van Belzen hoe de natuur zich daar ontwikkelt voor Nieuws en Co.

·        Zeeland mag geen nucleair wingewest worden. Maar naar wat ik wil, wordt niet gevraagd (Nederlands Dagblad)

Provincie Noord-Brabant

·        Samenwerken aan actuele overstromingsscenario’s langs de Maas (Waternieuws)
Onlangs ondertekenden waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant de werkafspraken voor het project Actualisatie Overstromingsscenario’s. De huidige scenario’s zijn verouderd en om deze te vernieuwen wordt ingezet op een nieuw modelinstrument. Hiermee kunnen overstromingen bij doorbraken van primaire keringen langs de Maas beter in kaart worden gebracht.

·        Startsein gegeven voor programma Water in balans (Provincie Noord-Brabant)
p maandag 27 februari hebben waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant op de oever van de beek Aa of Weerijs het startsein gegeven voor het programma Water in balans. Dit deden ze samen met de Zundertse Dorpsraden, ZLTO, Treeport, Fruitport en gemeente Zundert. De komende 5 jaar wordt nauw samengewerkt aan het herstel van de waterbalans in het gebied. Hierdoor hopen de partners voorbereidt te zijn op de effecten van klimaatverandering.

·        Brabant deels op slot voor kwetsbare natuur (binnenlandsbestuur.nl)
De provincie Noord-Brabant verleent tijdelijk geen vergunningen meer voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw en verduurzaming, wanneer die stikstofeffecten hebben voor Natura2000-gebieden. Analyses van deze kwetsbare natuurgebieden laten namelijk zien dat de natuur achteruitgaat. De provincie zet daarom de handrem op vergunningverlening.

·        Droogte in Brabant (Omroep Brabant)
De droogte in ons land komt steeds vaker voor en lijkt steeds extremer te worden. We zagen opgedroogde sloten, stervende bomen en door vuur verwoeste landschappen. Maud Hawinkels neemt ons mee door Brabant en laat zien hoe organisaties en bewoners hun best doen om het landschap zo in te richten dat het water zo goed als mogelijk vastgehouden kan worden.

·        De Waterbank: de een heeft water over en de ander heeft het juist nodig (BD)
Korte perioden met hevige regenval, lange perioden van plagende droogte. Het wordt steeds urgenter om in te grijpen op alle klimaatveranderingen. De Waterbank kan oplossingen bieden. Hoe werkt dat dan, zo’n Waterbank?

Provincie Limburg

·        Start bouw tijdelijke dam stuw Roermond (Rijkswaterstaat)
Maandag 6 maart 2023 starten we met de bouw van de tijdelijke dam bij stuw Roermond. We verwachten dat de bouw in totaal ongeveer 3,5 weken zal duren.

·        Julianakanaal waarschijnlijk nog 2 weken gestremd (Rijkswaterstaat)

·        Limburgs landschap spreekt maar is niet vanzelfsprekend (Provincie Limburg)
Limburgers en niet-Limburgers, iedereen houdt van het Limburgse landschap. De eigenheid en diversiteit van de verschillende landschappen in de provincie heeft echter aandacht en zorg nodig. Provincie Limburg komt daarom met het Programma Landschap ‘Mooi Limburg. Samenwerken aan de identiteit van het Limburgs Landschap’. Vanuit vijf actielijnen zoekt de provincie samenwerking met gemeenten, Rijk, waterschap, stakeholders, agrariërs en burgers om de kostbare kwaliteit, identiteit en beleefbaarheid van het Limburgse landschap te behouden en te versterken.

·        WaterNatuurlijk houdt discussie over vernieuwing van het waterbeheer in de provincie Limburg (De Limburger)

·        Nieuw steunpunt voor landschapsbeheer in Limburg (binnenlandsbestuur.nl)