Week-nieuwsbrief Bodem+ (47 2023)

Nationaal Deltacongres in Groningen verbindt urgentie en hoop

Hoe kunnen we Nederland veilig, mooi en leefbaar houden én klimaatbestendig maken? Moeten we harde grenzen gaan stellen aan ruimte- en watergebruik? En hoe pak je dat écht integraal aan? Dat waren centrale vragen tijdens het veertiende Nationaal Deltacongres, op 9 november 2023 in Groningen.

Lees hier verder: Nationaal Deltacongres in Groningen verbindt urgentie en hoop – Helpdesk water.

Weer grote stappen gezet in domein Milieukwaliteit

De werkzaamheden voor het domein milieukwaliteit verlopen voorspoedig en volgens planning met veel inbreng van de stakeholders. Hartelijk dank daarvoor!  Belangrijke mijlpaal is dat de catalogus Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD IMBRO/A) begin januari definitief wordt vastgesteld. De eerste aanleveringen van historische data zouden dan vanaf begin 2024 gedaan kunnen worden.

Lees hier verder: Weer grote stappen gezet in domein Milieukwaliteit – Bodem+ (bodemplus.nl).

Praktijkgids Water en bodem sturend, hoe dan?

Water en bodem écht leidend laten zijn, begint met een fundamenteel andere houding en benadering van ruimtelijke ingrepen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Professionals in het ruimtelijk domein missen vaak nog concrete

handvatten. En de verbindende schakel tussen visie en praktijk ontbreekt in veel gevallen, zo blijkt uit een inventarisatie van het College van Rijksadviseurs (CRa) van meer dan tachtig projecten over water en bodem sturend.

Lees hier verder: Praktijkgids Water en bodem sturend, hoe dan? | Publicatie | College van Rijksadviseurs.

Sluis: praktijkverhaal aanpak ontplofbare oorlogsresten

Eén van de gebieden waar bij de bevrijding van Nederland het hardst gevochten is, is Zeeuw-Vlaanderen. In dat gebied zijn er tegenwoordig 3 gemeenten, waaronder Sluis. Veronique de Caluwé is er nu 11 jaar adviseur Openbare Orde en Veiligheid. In dit praktijkverhaal gaat ze in op de keuzes die deze gemeente maakte bij het aanpakken van de grote hoeveelheid ontplofbare oorlogsresten daar.

Lees hier verder: Sluis: financiën – Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (kenniscentrum-oo.nl).

Nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Platform Slappe Bodem november 2023

·         Zicht op Nederland nieuwsbrief oktober 2023

·         Netwerken Omgevingsplan en VTH: Vragenuur ‘Raadplegen omgevingsplan en wijzigingsbesluit’ | Aan de slag met de Omgevingswet (online op 24 november).
Hoe kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden, planmakers, vergunningverleners en andere betrokkenen straks het omgevingsplan en de wijzigingen daarin raadplegen? In dit Vragenuur behandelt VNG de vragen die tijdens de sessie over dit onderwerp op 17 november niet aan bod kwamen.

·         Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket – 29 november | Aan de slag met de Omgevingswet
Deze demo is bedoeld voor iedereen die met het Omgevingsloket gaat werken of ermee te maken heeft. U kunt daarbij denken aan: vergunningverleners, casemanagers, projectleiders, planmakers, plantoetsers, toezichthouders, handhavers, communicatiemedewerkers, medewerkers van klantcontactcentra, beleidsmedewerkers en hun leidinggevenden.

·         Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor West-Nederland – 30 november in Den Haag – Klimaatadaptatie
30 november is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio West-Nederland. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het doel is om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld. Je gaat met andere professionals in gesprek aan de hand van regionale voorbeelden en eigen ervaringen en je kunt meedoen aan verdiepende sessies.

·         Save the date: Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor Oost-Nederland – 7 december in Zutphen –  Klimaatadaptatie
Zet alvast in je agenda: 7 december is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio Oost-Nederland. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het doel is om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld. Je gaat met andere professionals in gesprek aan de hand van regionale voorbeelden en eigen ervaringen en je kunt meedoen aan verdiepende sessies.

Nieuws over de Omgevingswet

·         Toepasbare regels in het Omgevingsloket zetten | Aan de slag met de Omgevingswet
Voor een goed werkend Omgevingsloket per 1 januari a.s. moet u misschien nog een aantal maatregelen nemen in het publiceren van de toepasbare regels op de productieomgeving van het DSO/Omgevingsloket.

·         (Her)aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nu inwerkingtreding nadert | Aan de slag met de Omgevingswet
Als overheid levert u een grote inspanning om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Misschien bent u daar nu op onderdelen nog mee bezig. Dat terwijl de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet 1 januari 2024 snel nadert. Graag informeren wij u over wat er nog mag en kan op het gebied van (her)aansluiten en inregelen, evenals over wat verstandig is.

Nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Green Paper De dringende noodzaak van gezonde bodems
Met deze Green Paper willen wij een ieder stimuleren om werk te maken van gezonde bodems. Inspirerende voorbeelden, argumenten, kennis en praktijk voorbeelden bieden inzicht in wat er nog nodig is en waar de gemeenschap een verschil kan maken. In 2021 werkten wij – Margot en Martin – nauw samen als leden van het organisatiecomité van AquaConSoil, een internationale conferentie gericht op duurzaam gebruik en beheer van bodem, sediment en water. Tijdens de voorbereiding op de interactieve sessies van de edities 2021 en 2023 bespraken we onze passie voor gezonde bodems en het belang hiervan. Deze passie werd aangemoedigd door de enthousiaste bijdragen en technische ontwikkelingen die tijdens de conferenties werden gepresenteerd, waaronder bijdragen van academici, milieuadviseurs, ingenieurs, aannemers en beleidsmakers. Tijdens de voorbereiding kwamen ook meer filosofische (geef de bodem een stem) en holistische thema’s naar voren: ‘De bodem is letterlijk en figuurlijk het fundament van ons bestaan – toch behandelen we hem niet zoals het hoort.’ We namen het initiatief om de geleverde input van de conferentie editie 2021 te verzamelen voor een 10 puntenactieplan in de bredere context van het belang van gezonde bodems, zoals beschreven in de EU-missie A Soil Deal for Europe. Naar aanleiding van de 2023 editie is het 10 puntenactieplan aangevuld naar de nieuwste inzichten.

·         Naturalis gaat de biodiversiteit in beeld brengen – SIKB
Onderzoeksinstituut Naturalis in Leiden krijgt ruim 18,5 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het onderzoeksproject eDentity, waarin de e staat voor environment. Naturalis gaat met behulp van minuscule stukjes DNA de soortenrijkdom in ons land uitgebreid onderzoeken, om zo ‘de staat van de natuur beter in kaart brengen dan ooit, en daarmee een bijdrage te leveren aan het behoud van de biodiversiteit’.

·         Klimaatdoel voor minerale landbouwbodems in Nederland is haalbaar – WUR
Koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems om een bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem én daarbij de landbouwbodems duurzaam beheren, is dat mogelijk? Na vijf jaar onderzoek in het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik is de balans opgemaakt. Conclusie: het klimaatdoel van 0,5 Megatonton extra CO2 vastlegging in minerale landbouwbodems is in theorie haalbaar. Voorwaarde is dat maatregelen die hieraan bijdragen voldoende en kundig worden toegepast door agrarische ondernemers.

·         ‘Pfas het nieuwe asbest’: beleggers roepen bedrijven op ermee te stoppen (nos.nl)
Een internationale groep grote beleggers roept de vijftig grootste beursgenoteerde chemische bedrijven op te stoppen met de productie van pfas. De ruim vijftig beleggers beheren gezamenlijk 10.000 miljard dollar. In een brief aan de top van de chemische bedrijven noemen zij pfas “het nieuwe asbest”.

·         Krimp Schiphol in ijskast na druk uit VS en Brussel – Nederlands Dagblad.
Het kabinet ziet voorlopig af van de voorgenomen krimp van Schiphol. Het vreest represailles van de Verenigde Staten en sancties van de Europese Commissie. De luchthaven zal begin 2024 dus niet teruggaan naar 460.000 vluchten per jaar.

Zie ook: Uitgelegd: de EU-regel die de krimp van Schiphol de nek omdraaide – Brusselse Nieuwe.
Zie ook: Harbers zet versneld krimpplan Schiphol in de ijskast | NT.

·         Zie ook: 70.000 extra vluchten op Schiphol zijn niet zomaar geregeld | RTL Nieuws.

Nieuws over Circulaire economie

·         Renewi pleit voor verbrandingsverbod recyclebaar afval – AfvalOnline
2030 te halveren. Daarom is onder meer een verbod op het verbranden van recyclebare materialen nodig, vindt het bedrijf.

·         Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste Nederland bij Renewi.

·         Ook is een verplicht aandeel recyclaat nodig. “Het gebruik van fossiele grondstoffen is in veel gevallen goedkoper dan de inzet van grondstoffen uit recycling”, zegt Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste Nederland bij Renewi. “Op dit moment loont het daardoor vaak niet recyclebare stromen als hout en plastic uit het restafval te sorteren.

Nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Aardwarmte moet einde maken aan hoge gasprijs voor woningen (nos.nl)
De overheid is begonnen met proefboringen naar aardwarmte, voor de duurzame verwarming van woonwijken. Nu wordt 90 procent van alle huizen in Nederland nog verwarmd met behulp van aardgas. Een kwart van de huizen kan voor 2050 over op aardwarmte, denkt Energie Beheer Nederland (EBN), dat de proefboringen namens de overheid uitvoert.

·         Sector slaat handen ineen voor prestatieborging van warmtepompen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Installateurs, fabrikanten en de overheid hebben vandaag afgesproken om samen te werken aan de prestatieborging van (hybride) warmtepompen. Hiermee krijgen kopers van een warmtepomp de zekerheid dat een warmtepomp een bepaalde warmtevoorziening en energiebesparing realiseert. Die zekerheid maakt de aanschaf van een warmtepomp aantrekkelijker. De afspraken zijn onderdeel van het eerder aangekondigde plan om een (hybride) warmtepomp vanaf 2026 verplicht te stellen voor huishoudens van grondgebonden woningen die de aanschaf binnen zeven jaar kunnen terugverdienen.

·         Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW) | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Voor ondernemers van hernieuwbare warmteproject die last hebben gehad van de verstoorde energiemarkt als gevolg van de oorlog in Oekraïne, heeft de overheid een tijdelijke regeling gemaakt. Via deze tijdelijke regeling kan er in totaal € 59,4 miljoen worden uitgekeerd. Deze regeling gaat open op 20 november.

·         Duitsland en Nederland versterken samenwerking op gebied waterstof | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) ondertekende vandaag in Duisburg drie intentieverklaringen op het gebied van waterstof. Twee met de federale Duitse overheid en een met de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De ondertekeningen vonden plaats als onderdeel van het werkbezoek van Koning Willem-Alexander aan Noordrijn-Westfalen op 14 november. Gelijktijdig met het werkbezoek van de Koning nam onder leiding van de staatssecretaris een veertigtal Nederlandse bedrijven deel aan een economische missie over waterstof.

·         Rapport: Snellere opwarming Noordpool heeft grote impact op klimaatcrisis | Wetenschap | AD.nl
De Noordpool warmt sneller op dan andere delen op aarde en dat heeft een aanzienlijke impact op de klimaatcrisis, zo hebben onderzoekers van de University College London (UCL) berekend. Als het noordpoolgebied niet versneld zou opwarmen, zou het acht jaar langer duren voordat de aarde 2 graden warmer is dan voor het industriële tijdperk.

·         Nieuw systeem maakt met zonlicht waterstof en drinkwater – KIJK (kijkmagazine.nl)
Onderzoekers hebben een drijvend apparaat ontwikkeld dat met zonne-energie vervuild water of zeewater kan omzetten in waterstof én schoon drinkwater. Over het nut hoeven we het eigenlijk niet te hebben. Er zijn een heleboel plekken op aarde waar gebrek is aan zuiver drinkwater en waar ook een schone, goedkope energiebron meer dan welkom is. Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge hebben een apparaat ontwikkeld dat beide kan leveren.

Nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Grote klimaatuitdaging voor nieuw kabinet: zo staan we ervoor in negen grafieken (nos.nl)
Het toekomstige kabinet zal veel klimaatkeuzes moeten maken. Om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen, moet er namelijk nog heel wat gebeuren. Hoe staan we er eigenlijk voor? Negen grafieken om ‘de staat van ons klimaat’ beter te begrijpen. Allereerst de afspraken die er liggen. Nederland heeft in 2015 het Parijse klimaatakkoord van de Verenigde Naties ondertekend. De hoogste ambitie is om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Om dit te bereiken moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen rond 2050 op nul zijn en rond 2030 bij voorkeur zijn gehalveerd. Op dit moment stijgt de wereldwijde uitstoot nog. Volgens het laatste VN-rapport liggen we momenteel op koers voor een opwarming met circa 2,5 graad in 2100.

·         Tweede Kamerverkiezingen: volledige analyse water in verkiezingsprogramma’s – Unie van Waterschappen
De afgelopen weken analyseerden we de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. We bekeken op hoofdlijnen wat er in de programma’s staat over het thema water. Nu delen we de volledige analyse.

·         Gemeenten verwijderden dit jaar recordaantal tegels
Voor de vierde editie van de landelijke wedstrijd NK Tegelwippen 2023 zijn in ruim 173 gemeenten maar liefst 4,5 miljoen tegels verruild voor groen. Drie gemeenten staken er met kop en schouders bovenuit en wonnen: Arnhem, Vlaardingen en Halderberge. Het aanleggen van geveltuintjes, tegeltaxi’s en een tegelwipwagen, een rappende wethouder in een tegelwipclip en zelfs carnaval in tegelwip-stijl: dankzij dit soort initiatieven en acties van gemeenten en bewoners zijn er in 2023 in totaal 4.548.466 tegels gewipt. Ofwel een oppervlakte van 413.000 m², gelijk aan zo’n 82 voetbalvelden. Een nieuw record, vorig jaar waren het nog 2,8 miljoen tegels.

Minister Harbers levert krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal officieel op

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (Mark Harbers) heeft vanmiddag, woensdag 15 november 2023, met een kanonschot op Fort Pannerden de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal officieel opgeleverd.

Met de verlaging van 35 kribben en 5 oevers zorgen we ervoor dat het rivierwater bij hogere waterstanden beter doorstroomt, zodat 2 miljoen mensen in het rivierengebied veilig kunnen wonen, leven en werken.

Lees hier verder: Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal opgeleverd | Rijkswaterstaat.

Nederland voorlopig veilig voor stijgende zee, maar moet leren omgaan met verzilting

Technisch is het mogelijk om Nederland te beschermen tegen een zeespiegelstijging tot aan 3 m. In het slechtste scenario bereiken we die stijging iets na 2100, in het beste scenario wordt die stijging in 2300 nog niet gehaald. Het stijgende zeewater dringt nu al in toenemende mate het binnenland in, wat de beschikbaarheid van zoetwater onder druk zet. Daarop moet Nederland zich voorbereiden.

Lees hier verder: Nederland voorlopig veilig voor stijgende zee | Rijkswaterstaat.

Internationaal nieuws

·         ‘Klimaatverandering stopt niet als we net-zero bereiken’ | TPO.NL
Een onheilspellend rapport over klimaatwetenschap van de Verenigde Naties in 2021 bood één hoopvol licht te midden van waarschuwingen voor stijgende zeeën en steeds zwaardere stormen. Zodra alle landen de uitstoot van broeikasgassen stoppen, zo stelde het rapport vast, zal de opwarming waarschijnlijk vrij snel stoppen. De bevinding gaf extra motivatie voor de wereldwijde net-zero-campagne, omdat het suggereerde dat de vruchten van ieders arbeid zonder veel vertraging zichtbaar zouden kunnen worden.

·         ILT constateert: schonere brandstof vanuit Nederland naar West-Afrika | Nieuwsbericht | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)
Brandstoffen uit Nederland naar West-Afrika moeten aan strenge eisen voldoen om overmatige luchtverontreiniging te voorkomen. De Inspectie leefomgeving en Transport (ILT) zag 5 jaar geleden dat er brandstof met hoge gehaltes schadelijke stoffen werd geëxporteerd. Vorig jaar introduceerde de ILT een beleidsregel om eisen te stellen aan de gehaltes van benzeen, zwavel en mangaan in geëxporteerde brandstoffen voor het wegverkeer. De inspectie constateert nu dat de beleidsregel in Nederland wordt nageleefd.

·         Omstreden onkruidbestrijder glyfosaat mag toch nog tien jaar worden gebruikt | Politiek | AD.nl
Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat wordt voor nog eens tien jaar toegelaten in de Europese Unie. Dat is de uitkomst van een nieuwe stemmingsronde donderdag in Brussel over de omstreden onkruidverdelger.

·         Ecolo-minister onder vuur omdat ze burgers vervuild water zou hebben laten drinken | Binnenland | hln.be
De minister van Omgeving van België krijgt in Wallonië een storm van kritiek over zich heen omdat ze te weinig zou hebben gedaan met de alarmsignalen over vervuild drinkwater. Het kraantjeswater van verschillende Waalse gemeenten bevat al jarenlang grote hoeveelheden PFAS, maar zowel actie als communicatie bleven uit. Wat is er aan de hand in Franstalig België?

·         In Frankrijk krijgen boeren met parkinson geld van de overheid, volgen wij dit voorbeeld? | Gezond | gelderlander.nl
In Europa wordt donderdag besloten of het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat gebruikt mag blijven worden. Frankrijk heeft als enige een opvallend beleid: boeren krijgen een schadevergoeding als ze de ziekte van Parkinson hebben gekregen na het gebruik van landbouwgif. ,,De erkenning, dat voelt goed’’, zegt de Franse boer Daniel Cormier (68).

·         118 hectare landbouwgrond weg per dag in Duitsland – Boerderij
Duitsland verliest dagelijks 118 hectare landbouwgrond. Tussen 1992 en 2020 ging bij de oosterburen 1,42 miljoen hectare landbouwgrond verloren aan woningbouw, infrastructuur, wind- en zonneparken en voor bosbouw, natuurbehoud en waterberging.
Dat blijkt uit het jaarlijkse Agrarpolitischerbericht dat het Duitse landbouwministerie heeft gepubliceerd. Duitsland telde in 2020 16,6 miljoen hectare landbouwgrond, waarvan 60% wordt gepacht. Er waren in 2020 in Duitsland 263.000 land- en tuinbouwbedrijven. In de periode van 2010 tot 2020 daalde het aantal varkensbedrijven van 60.000 naar ongeveer 32.000.

·         Nieuwe Europese regels voor aanpak milieucriminaliteit (nos.nl)
Brussel wil dat EU-landen milieucriminaliteit makkelijker kunnen aanpakken. Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het vandaag eens geworden over een nieuwe richtlijn. Zo is de lijst met milieudelicten flink uitgebreid. Ook worden de straffen voor dit soort delicten in de EU-landen beter op elkaar afgestemd. Verder worden de straffen en boetes verhoogd bij grote milieudelicten.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         Miljoen euro uit het duurzaamheidsfonds voor initiatieven inwoners, bedrijven en instellingen uit Harderwijk – Al het nieuws uit Harderwijk (harderwijkercourant.nl)
De gemeenteraad van Harderwijk reserveert een miljoen euro uit het duurzaamheidsfonds voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Die kunnen aanvragen indienen voor collectieve maatregelen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Indiener Thijs Melkert (D66) denkt dan ook bijvoorbeeld aan het planten van meer bomen of het samen met woningcorporaties aanpakken van publiek en privaat gebied.

·         Maatregelen vanwege naderend hoogwater – Omroep Gelderland (gld.nl)

Provincie Overijssel

·         Haaksbergen toch akkoord met zoutwinning (binnenlandsbestuur.nl)
De Overijsselse gemeente Haaksbergen is akkoord met de aanleg van acht zoutwinningslocaties door zoutbedrijf Nobian. In een beslissende gemeenteraadsvergadering heeft een meerderheid van de raad woensdagavond ingestemd met een zogeheten verklaring van geen bedenkingen, die nodig is om de acht boorlocaties te realiseren. De stemming vormt het sluitstuk van een slepende politieke discussie over de zoutwinning in de Twentse plaats.

·         Overijssel wordt groener, tienduizenden bomen erbij – Nieuwe Oogst
Het Overijsselse landschap is bijna 68.000 bomen rijker. Zaterdag is de eerste Boomdeeldag waarbij de door Overijsselaars aangevraagde bomen worden uitgedeeld. Twintig gemeenten doen hieraan mee.

Provincie Groningen

·         Nieuwe aanbieder van treindienst tussen Groningen en Parijs, mét stop in Assen – RTV Drenthe
Heurotrain heeft zich gemeld om een treindienst tussen Groningen en Parijs te beginnen. Volgens de plannen moeten er vanaf 2027 twee keer per dag treinen tussen Groningen en Parijs rijden, mét een tussenstop in Assen.

·         Natuurherstel Bourtangerveld: komt de adder terug naar Groningen? – RTV Noord
Voor de terugkeer van de adder wordt het Oost-Groninger natuurgebied het Bourtangerveld binnenkort klaargemaakt. Boompjes worden met wortel en al uit de grond getrokken, soms gekapt en waar het kan herplant. ‘De bedoeling is om een open, droog en schraal grasland te creëren’, zegt landschapsbeheerder Silvan Puijman van Groninger Landschap. ‘Ideaal leefgebied voor de adder.’

Provincie Fryslan

·         Biologische boeren willen subsidie van het Rijk: “Anders kan de sector niet groeien” – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Biologische boeren zijn klaar met het uitblijven van beloofde subsidies. De overheid zegt al jaren dat ze de sector met financiële steun willen laten groeien, maar het geld blijft op de plank liggen.
“Wij vinden dat de politiek nu echt stappen moet zetten”, zegt Sybrand Bouma van Natuurweide. Dat is een landelijke vereniging voor biologische boeren met meer dan 350 leden.

Provincie Drenthe

·         Provincie Drenthe investeert in grootschalig onderzoek naar effect grasklaver op stikstofopslag | Assen | AD.nl
In Drenthe worden boeren gezocht om het effect van grasklaver op de opslag van stikstof in weilanden van melkveehouders te onderzoeken. Ook wordt gekeken of er door grasklaver tussen het gras in te zaaien minder kunstmest nodig is.

·         Provincie wil onderzoek naar kleine kerncentrale – RTV Drenthe
Het debat over de energieagenda in Provinciale Staten (PS) en de poging van de Socialistische Partij om in Drenthe meer regie te krijgen op energie sneeuwde vrijwel geheel onder door een discussie over wel of geen kernenergie. Verrassende uitkomst: er komt onderzoek of een ‘kleine’ kerncentrale mogelijk is in Drenthe.

·         Topdrukte voor subsidie bij aardbevingsschade: ‘Heel blij mee’ – RTV Drenthe
De compensatiesubsidie voor aardbevingsschade is razend populair. Sinds gisteren kunnen vijf nieuwe postcodes in gemeente Aa en Hunze en één postcode in Tynaarlo een aanvraag indienen voor het verduurzamen of verbeteren van hun woning. In een dag tijd is dat al door tientallen woningeigenaren gedaan.

·         Veel partijen positief over grote treinprojecten buiten Randstad | Groningen | AD.nl
Negen politieke partijen in de Tweede Kamer noemen de grote treinprojecten Lelylijn en Nedersaksenlijn in hun verkiezingsprogramma. De Stichting Nedersaksenlijn vindt het positief dat de plannen zo vaak in de programma’s staan. Initiatiefgroep Lelylijn zegt dat de plannen wel wat concreter mogen.

Provincie Flevoland

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Onduidelijk hoeveel invloed omwonenden op uitbreidingsplan vuilstort hebben
Het is nog maar de vraag of inwoners veel invloed kunnen uitoefenen op de uitbreidingsplannen van de vuilstort bij Lelystad. Dat valt op te maken uit een gesprek met directeur Mark Vaal van Afvalzorg, eigenaar van de stortplaats.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Oogst dreigt te mislukken door extreme regenval: “Het is één natte blubberzooi”
Opstaan en het weerbericht checken. Voor veel boeren in Flevoland is het momenteel het standaard ochtendritueel. Door de ongekende regenval van de afgelopen weken staan veel akkers blank waardoor oogsten van bijvoorbeeld aardappels, wortels of witlof nu geen optie is. Óf alle gewassen überhaupt nog goed van het land gehaald kunnen worden, wordt met de dag onzekerder.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Lelylijn of toch ‘Afsluitdijklijn’, dit zijn de voor- en nadelen van de mogelijke routes
Moeten er veel tussenstops komen of juist weinig? Hoe snel moet de trein rijden? En mogen er ook goederentreinen overheen? Voordat de Lelylijn kan worden aangelegd moeten er veel vragen worden beantwoord. Maandag verscheen een rapport waarin de verschillende mogelijkheden die er zijn verder worden ingekleurd.

Provincie Utrecht

·         Tientallen koele plekken in Amersfoort nodig om hete zomers te lijf te gaan – RTV Utrecht
Amersfoort heeft veel meer schaduwplekken in de stad nodig. De steeds heter wordende zomers kunnen namelijk voor problemen zorgen, stelt de gemeente. Zeker in de wijken Nederberg, Stadskern en Soesterkwartier zouden bewoners nu niet genoeg verkoeling kunnen vinden. We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met extreme temperaturen. In 2100 wordt het gemiddeld 30 dagen per jaar minstens 30 graden, blijkt uit het klimaatscenario van het KNMI.

·         LTO Noord uit zorgen over ontwikkelingen in Utrechts landelijk gebied – Nieuwe Oogst
Er wordt opnieuw de indruk gewekt dat de landbouw verantwoordelijk is voor de natuur-, stikstof-, water-, bodem- en klimaatproblemen. Dat is veel te kort door de bocht’, schrijft de belangenbehartiger. ‘Ook andere sectoren dan de landbouw moeten evenredig bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen. We missen in dit stuk de reductiedoelstellingen voor andere sectoren.’

Provincie Noord-Holland

·         Dankzij eeuwenoude molens blijft Noord-Holland droog – De Erfgoedstem
Al wekenlang draaien circa vijftig oude molens op volle kracht om de polders boven het Noordzeekanaal droog te houden. De aanhoudende regenval maakt de molens onmisbaar naast de elektrische gemalen van het hoogheemraadschap, verklaart de stichting Westfriese Molens.

·         Ultrafijnstof laat zich op Schiphol uit de lucht wassen, nu kijken of dat ook in de buitenlucht lukt (parool.nl)
Schiphol gaat de proeven uitbreiden waarbij met luchtwassers gevaarlijk ultrafijnstof wordt verwijderd. De luchthaven gaat apparatuur van het Nederlandse Van Wees innovations nu uitproberen in de buitenlucht, op het platform.

·         Begin natuurlijke waterberging Andijk door miljoenensubsidie al volgend jaar aangelegd – NH Nieuws
Om de natuurlijke waterberging bij Andijk te testen op kinderziektes, wil drinkwaterbedrijf PWN alvast beginnen met een kleinere versie. Dankzij een Europese subsidie van drie miljoen euro wordt dit werkelijkheid. Deze zogeheten ‘klimaatbuffer’ moet de drinkwatervoorziening in Noord-Holland in de toekomst veiligstellen. Ze mikken op de zomer, waardoor een klein deel van de kustlijn de komende maanden al op de schop gaat.

·         Zo ontkwam Amsterdam bij storm Ciarán ternauwernood aan een overstroming – NRC
Amsterdam ontsnapte aan overstromingen door hoogwater op de dag van storm Ciarán, zo blijkt uit gesprekken met de betrokken waterbeheerders. „Het was echt heel spannend.”

Provincie Zuid-Holland

·         Albrandswaards Dagblad | Natuurvriendelijke oevers aangelegd in het Buijtenland van Rhoon
Afgelopen jaar zijn er in het Buijtenland van Rhoon werkzaamheden geweest voor de aanleg van maar liefst 17 kilometer natuurvriendelijke oevers. De oevers geven een boost aan de biodiversiteit in het gebied. Nu zijn de werkzaamheden klaar en de eerste resultaten al goed te zien.

Provincie Zeeland

·         Het gaat heel slecht met de vlinders, maar in Zeeland net iets minder slecht – Omroep Zeeland
Het gaat erg slecht met de vlinders in Nederland. Volgens de Vlinderstichting is dit jaar het aller slechtste jaar ooit gemeten. Het heeft vooral te maken met stikstof en de droogte van de afgelopen jaren. Een kleine opsteker: in kustgebieden, zoals Zeeland, gaat het iets minder slecht met de vlinders.

·         Gemeente test groenten uit ‘pfas-moestuinen’ in Kruiningen en Hansweert – Omroep Zeeland
De gemeente Reimerswaal heeft groenten geoogst uit de ‘pfas-moestuinen’ in Kruiningen en Hansweert. De oogst is een vervolgstap in het onderzoek naar de vervuilde moestuinen. Eerder werd bekend dat er hoge concentraties pfas in de grond zaten, maar nu wordt gekeken of de groenten uit de moestuinen ook de schadelijke stoffen bevatten.

Provincie Noord-Brabant

·         750 woningen op VDMA-terrein in Eindhoven stap dichterbij na uitspraak Raad van State: ‘Geen onaanvaardbare hittestress’ | Eindhoven | gelderlander.nl
De gemeente Eindhoven mag een vergunning verlenen aan VDMA Development voor de bouw van 750 appartementen op het VDMA-terrein (Van der Meulen Ansems) tussen de Vestdijk, Raiffeissenstraat en Tramstraat. Dit bepaalde de Raad van State woensdag. Omwonenden krijgen geen onaanvaardbare hittestress door deze hoogbouw, luidt de conclusie van de hoogste bestuursrechters.

·         De regen blijft maar vallen, dus nemen we extra maatregelen – Waterschap Aa en Maas
Het blijft maar regenen in Brabant. En om al dat water te kunnen verwerken, nemen we nu extra maatregelen. Zo is bij Someren een waterberging deels ingezet en staat bij de Kleine Aa een noodpomp paraat.

·         Aa en Maas test verwijderen stikstof uit drainagewater in bioreactor met houtsnippers (h2owaternetwerk.nl)
Waterschap Aa en Maas is begonnen met een proef om in een zogeheten bioreactor gevuld met houtsnippers drainagewater te zuiveren van stikstof. Bacteriën in de bioreactor zetten stikstof om in het niet schadelijke stikstofgas. Zo bevat het uitspoelende drainagewater minder stikstof en is daardoor minder belastend voor de kwaliteit van het water waarop wordt geloosd.

Provincie Limburg

·         Reeën, buizerds en bomen krijgen een eigen stem in Limburgse gemeente (trouw.nl)
Bomen en dieren voeren voortaan hun eigen woord in de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Nu de natuur hier als rechtspersoon is erkend, komt een voogd op voor hun belangen.

·         Grote partijen verdeeld over extra miljoenen voor Maaslijn – 1Limburg
Het is nog onduidelijk of een nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen gehoor gaat geven aan de oproep van de provincie om de oplopende kosten voor de Maaslijn helemaal te vergoeden. De drie partijen die volgens de peilingen op de meeste zetels kunnen rekenen, reageren verdeeld.

·         Extreme regenval verpest aardappeloogst in Limburg: ‘Dit heb… – De Limburger