Waterstofpilot Lochem officieel van start

Na jaren van voorbereiding is begin december het officiële startsein gegeven voor een waterstofpilot in Lochem. Woningen worden hier de komende jaren verwarmd met waterstof. Dit gebeurt via de bestaande aardgasleiding. Een wereldprimeur. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is nauw betrokken geweest op het gebied van milieutoezicht, -vergunning, omgevingsveiligheid en ruimtelijke ordening.

Twaalf monumentale woningen in de wijk Berkeloord in Lochem zijn over op waterstof. De pilot gaat 3 jaar duren. In Lochem worden de bestaande aardgasleidingen gebruikt voor het transport van waterstof. De bestaande woningen zijn waar nodig aangepast. “Lochem loopt daarmee voorop als het gaat om de energietransitie,” aldus Bianca van Kooij die in haar rol van vergunningverlener en specialist externe veiligheid bij ODA vanaf 2020 betrokken is bij deze pilot. Zij heeft met name vanuit omgevingsveiligheid ten opzichte van de ruimtelijke ontwikkeling en inpassing gekeken naar de plannen. “Als ODA mogen we er best trots op zijn dat we hieraan een bijdrage hebben mogen leveren.”

Op bijgevoegde foto zie je de waar de waterstof de leidingen in gaat op weg naar de huizen. Deze foto is in Lochem gemaakt bij de waterstofinstallatie.
Op bijgevoegde foto zie je waar de waterstof de leidingen in gaat, op weg naar de huizen. Deze foto is in Lochem gemaakt bij de waterstofinstallatie.

Ervaring opdoen

Deze pilot is niet alleen een testcase voor Liander om te kijken of huizen via bestaande leidingen verwarmd kunnen worden met waterstof, maar ook voor Westfalen (maken en vervoeren waterstof), Remeha (waterstofketels) en Kimenai (waterstofinstallatie). Er is een opstelplaats gemaakt waar een waterstoftrailer kan worden aangesloten op de Lochemse waterstofleidingen. Bij het bepalen van deze opstelplaats speelden verschillende aspecten een rol. Bianca legt uit: “Een waterstofafleverstation dicht bij de woningen viel af vanwege de transportroute van de tubetrailers met waterstof.” Hoewel er weinig transporten worden verwacht, wil je niet dat een dergelijk voertuig heel Lochem door moet en door smalle straten moet manoeuvreren. “Maar daarnaast heb je ook nog een kostenaspect aangezien er nieuwe leidingen gelegd moesten worden.”  

Veiligheid belangrijk item

Veiligheid was in het hele voorbereidingstraject ook een belangrijk item. Voor partijen als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Autoriteit Consument & Markt, Staatstoezicht op de Mijnen, de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, de gemeente Lochem en de ODA zijn er voldoende leerpunten te halen uit deze testcase. Zowel op het gebied van wet- en regelgeving als het omgaan met mogelijke calamiteiten. De opgedane ervaringen worden gedeeld met andere netbeheerders die plannen hebben voor vervolgprojecten met meer bewoners. Op die manier ontstaat steeds meer inzicht in hoe waterstof een aanvulling kan zijn bij de verduurzaming van bestaande woningen die moeilijk te isoleren zijn. 

Lochem in de media

Verschillende media waren aanwezig bij de officiële aftrap van de pilot. Een greep uit de uitzendingen en publicaties: