Deelnemers gezocht voor nieuwe GOO werkgroep ‘toezicht’

Provincie Gelderland heeft een subsidie beschikbaar gesteld aan alle Gelderse gemeenten voor de ‘Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet’. Het GOO coördineert een periodiek afstemmingsoverleg over de activiteiten die gemeenten, vaak samen met omgevingsdiensten, vanuit deze subsidie uitvoeren.

Afstemmingsoverleg: informeren en leren van elkaar

In het afstemmingsoverleg wisselen we uit over de stappen die gezet worden en (tussen)producten die gemaakt worden. Het doel van het overleg is om van elkaar te leren en te voorkomen dat op verschillende plaatsen tegelijkertijd hetzelfde wiel wordt uitgevonden.

De uitvoering van de activiteiten in het kader van deze subsidie wordt in 6 van de 7 regio’s in regionale samenwerking wordt uitgevoerd, waarbij de omgevingsdiensten een coördinerende en uitvoerende rol hebben voor de eigen regiogemeenten. De omgevingsdiensten zijn daarom ook de deelnemers aan het afstemmingsoverleg.

Voorbereiden op toezicht op nieuwe bevoegdheden voor graven en saneren

Vanuit het afstemmingsoverleg blijkt dat veel gemeenten en omgevingsdiensten nu toe zijn aan voorbereiding van de werkprocessen voor de nieuwe VTH-taken voor bodem. Ook willen de omgevingsdiensten zich gaan voorbereiden op het toezicht op de nieuwe bevoegdheden voor graven en saneren. De wens is om voor deze twee onderwerpen gezamenlijk in GOO-verband instrumenten te ontwikkelen.

Oproep: deelnemers gezocht voor op te richten werkgroep ‘toezicht’!

Voor uitwerking van instrumenten voor (risicogestuurd) toezicht op graven en saneren wil het GOO een nieuwe werkgroep formeren. Voor deze nieuwe werkgroep zoeken we deelnemers vanuit de omgevingsdiensten. Wil je meedenken in deze werkgroep, meld je dan graag snel aan via GOO@gelderland.nl.

In de planning: GOO special over bodemtoezicht

Goed om te weten is dat het GOO ook een special over bodemtoezicht voorbereidt. De voorbeelden van toezichtstrategieën en instrumenten die in deze special aan de orde komen, en de wensen en ideeën die vanuit het GOO-netwerk naar voren komen in deze special, kunnen door de werkgroep ‘toezicht’ worden meegenomen bij de uitwerking.

Werkgroep Complexe gevallen aan de slag met de werkprocessen

Het uitwerken van de werkprocessen voor bodem staat al op de werklijst van de bestaande werkgroep ‘complexe gevallen’. Wil je hierin meedenken, dan is dat natuurlijk zeer welkom! Meld je dan graag aan via GOO@gelderland.nl.