VTH Netwerkbijeenkomsten 28 maart en 4 april 2023 | Bodem in de Omgevingswet: introductie en melden bodemactiviteiten

Dinsdag 28 maart 2023: deel 1 van de special Bodem van de VTH Netwerkbijeenkomsten. In deze sessie: een algemene introductie op het onderwerp bodem in de Omgevingswet en op het melden van bodemactiviteiten in het Omgevingsloket.

In de bijeenkomst geeft Marcel Cassee (projectadviseur Rijkswaterstaat Leefomgeving) een korte inleiding over de veranderingen rondom bodem onder de Omgevingswet. Marcel neemt de deelnemers mee in een overzicht van de activiteiten uit het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet en de verschillen en overeenkomsten met de huidige regelgeving.

Corinne Heins (adviseur bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) presenteert vervolgens hoe de aanvraagformulieren en bijbehorende vergunningchecks voor de bodemactiviteiten in het Omgevingsloket (DSO-LV) zijn verwerkt. Ook laat Corinne het verschil zien tussen bodemmeldingen via de huidige meldingsformulieren en de nieuwe activiteiten in het Omgevingsloket.

Deel 2 van de special Bodem

De tweede sessie over bodem vindt plaats op dinsdag 4 april. Sprekers zijn dan Sanne Vogels van Rijkswaterstaat en Remco Rinzema van de VNG.

Terugkijken

De opname en de presentaties van alle sessies kunt u na afloop terugkijken op de webpagina van de VTH Netwerkbijeenkomsten.

Locatie en tijd

  • Dinsdag 28 maart, 13.30 – 15.00 uur
  • Online via Teams

Doelgroep

Deze sessie isinteressant voor VTH-specialisten, bodemspecialisten, vergunningverleners en andere professionals die zich bezighouden met werkprocessen, informatiesystemen en interbestuurlijke afspraken van gemeenten en omgevingsdiensten.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Leden van het VTH Netwerk ontvangen voor elke bijeenkomst een uitnodiging. Bent u nog geen lid van het VTH Netwerk? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. U beslist zelf per keer of u de bijeenkomst bijwoont. 

Organisator

VNG