Spring naar content

Voortgangsbrief Omgevingswet naar de Kamers

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de wet.

Het volledige nieuwsbericht en de Kamerbrief met bijlagen lees je op Aan de slag met de Omgevingswet.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2021/april/voortgangsbrief-omgevingswet-kamers/