Vooraankondiging IPLO: Schakeldag 2023 is op 30 oktober

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) organiseert de Schakeldag 2023 op maandag 30 oktober in ‘s-Hertogenbosch. Dit kennisevenement staat in het teken van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt.

Dit jaar wordt de Schakeldag weer een fysieke bijeenkomst, vol mogelijkheden tot kennisdelen en netwerken van mens tot mens. Naast een plenair gedeelte over de naderende Omgevingswet kunnen deelnemers uit een groot aantal workshops kiezen.

  • Daarin komen de vele (uitvoerings)aspecten van de Omgevingswet aan bod.
  • Er is aandacht voor verschillende casussen en instrumenten.
  • U kunt ook zelf actief aan de slag via bijvoorbeeld games, quizzen of debatten.

Daarnaast is er voldoende tijd en ruimte om bekende en nieuwe collega’s te ontmoeten.

Meld je hier aan voor een uitnodiging voor de Schakeldag 2023.

De Schakeldag is vooral bestemd voor mensen die werken bij de overheid, kennisinstellingen of het bedrijfsleven in beleid of uitvoering van de fysieke leefomgeving.

(bron: www.iplo.nl)