Verzamelbrief bodem en ondergrond

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerde de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond. Onderwerpen in de verzamelbrief:

  • aanpassing Regeling bodemkwaliteit voor de Omgevingswet;
  • versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo);
  • herijken bodemregelgeving;
  • schuimglas;
  • batterijen/metallisch ijzer in bodemas;
  • IBC-toepassingen van bodemas;
  • thermisch gereinigde grond (TGG);
  • microplastics in de bodem;
  • plastic in recyclinggranulaat;
  • industriezand en grindwinning.

(bron: www.rijksoverheid.nl)