Veehouderijgegevens digitaal ontsloten

Wie informatie over de vergunde dieren wil weten, kan terecht op de website van de Kernregistratie Dierverblijven (KRD). In de KRD wordt informatie over de stallen, de soorten en aantallen dieren én maximale emissies van ammoniak, geur en fijnstof in een bepaald gebied getoond. Gegevens van veehouderijen in de provincies Brabant, Limburg en Gelderland zijn daarmee voor iedereen toegankelijk.

Voormalig BVB

Gegevens over de (in het kader van de Wabo) vergunde dieren waren tot heden voor Brabant en Limburg te raadplegen via het Bestand Veehouderij Bedrijven (Web-BVB). De techniek achter deze website was dusdanig verouderd, dat vernieuwing nodig was. De omgevingsdiensten in Gelderland maakten al eerder gebruik van I-GO Veehouderijen, de voorloper van de KRD. De gegevens uit Web-BVB en I-GO Veehouderijen zijn overgenomen in de nieuwe registratie. Daarmee wordt het maken van overzichten van veehouderijen in een bepaald gebied een stuk eenvoudiger. 

Veehouderijvergunningen

De gegevens worden actueel gehouden door de gemeenten en provincies als bevoegd gezag van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In hun opdracht vindt registratie veelal plaats door de omgevingsdiensten. De gegevens van de vergunde veehouderijen worden onder meer gebruikt voor beleidsontwikkeling bij provincies en gemeenten. Met hulp van gegevens uit de KRD kan bepaald worden waar ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn én welke gevolgen ingetrokken, nieuwe of gewijzigde veehouderijvergunningen voor de omgeving hebben. Tevens worden de gegevens gebruikt voor bijvoorbeeld monitoring en kaartmateriaal van de (vergunde) ammoniak-, fijnstof- en geuremissies. Het is daarmee voor burgers, adviseurs en andere geïnteresseerden een belangrijke informatiebron.

De KRD biedt voor de toekomst veel mogelijkheden voor doorontwikkeling. Zo kunnen eenvoudig ook andere provincies hun veehouderijgegevens beschikbaar stellen. De databases kunnen per provincie worden samengevoegd. Vergunningen kunnen in het kader van de Natuurwetgeving op termijn gekoppeld worden. En door het combineren met andere gegevensbronnen kunnen nieuwe analyses worden gemaakt. 

Meer informatie

  • Kernregistratie Dierverblijven is te raadplegen via krd.igoview.nl.
  • Hier vindt u tevens een handleiding, evenals een link naar de kaart.
  • Gebruikers die de gegevens in hun eigen geo-viewer beschikbaar willen krijgen, kunnen de (WFS/WMS) kaartlaag koppelen. Bij vragen of meer informatie over de KRD kunt u contact opnemen via beheer@igoview.nl.
Overzichtskaart KRD
Overzichtskaart via de geo-viewer met vergunde veehouderijen in Gelderland (zwart), Brabant (rood) en Limburg (groen).
Kaart gemeente Gemert-Bakel
Kaart van een specifieke gemeente met daarin de locaties van de vergunde veehouderijen.