Spring naar content

Update website Bodembeheer van de Toekomst

De website van Bodembeheer van de Toekomst in een nieuw jasje gestoken. Naast alle informatie over het programma, kun je hier ook terecht voor de projecten Samen de Diepte in (ondersteuning om aan de slag te gaan met de Omgevingswet) en Ondergrond InZicht (kennisuitwisseling voor het (3D) visualiseren van de ondergrond). 

Nieuwe bouwstenen

Naast de bestaande bouwstenen zijn vier nieuwe bouwstenen (Klimaatadaptatie, Vitale bodems, Ondergrondse functietoekenning en Zeer zorgwekkende stoffen) nu ook van start. Er volgt hierover snel meer informatie op de website.
Vanuit bestaande bouwstenen zijn er ook nieuwe producten opgeleverd.

Vanuit de bouwsteen Bodemenergie: 

  • Informatieblad Samenloop vergunningaanvraag open bodemenergiesystemen en;
  • Juridisch frames voor Open en Gesloten Bodemenergiesystemen.

Vanuit de bouwsteen Aanvullingsspoor volgen er begin volgende maand herziene versies van producten, houd hiervoor de website in de gaten.